Thứ năm,  22/02/2024

Lỗi xe ô-tô của TMV đúng như kỹ sư Tạch tố giác

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn khẳng định, các lỗi kỹ thuật của xe Toyota Việt Nam (TMV) bị kỹ sư Lê Văn Tạch tố giác hồi tháng 3-2011 là đúng, và TMV phải có kế hoạch khắc phục, thu hồi xe bị lỗi.Về nội dung lỗi kỹ thuật cũng như số lượng xe thuộc diện bị ảnh hưởng, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ chất lượng lưu trữ, TMV đã xác định cụ thể các lỗi kỹ thuật và số xe thuộc diện bị ảnh hưởng tương ứng với từng lỗi. Về cơ bản, các lỗi kỹ thuật và số lượng xe thuộc diện bị ảnh hưởng do TMV xác định phù hợp nội dung phản ánh của kỹ sư Tạch. Trên cơ sở xác định các lỗi kỹ thuật tương ứng từng loại xe, TMV đã xây dựng quy trình khắc phục, đồng thời công bố và triển khai chương trình triệu hồi tất cả các xe bị ảnh hưởng. Trước đó, kỹ sư Lê Văn Tạch đã phát hiện và tố cáo lỗi đòn treo trên và đòn treo dưới của bánh trước xe Innova không được lắp ở trạng thái chuẩn, số...

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn khẳng định, các lỗi kỹ thuật của xe Toyota Việt Nam (TMV) bị kỹ sư Lê Văn Tạch tố giác hồi tháng 3-2011 là đúng, và TMV phải có kế hoạch khắc phục, thu hồi xe bị lỗi.
Về nội dung lỗi kỹ thuật cũng như số lượng xe thuộc diện bị ảnh hưởng, căn cứ vào tài liệu, hồ sơ chất lượng lưu trữ, TMV đã xác định cụ thể các lỗi kỹ thuật và số xe thuộc diện bị ảnh hưởng tương ứng với từng lỗi. Về cơ bản, các lỗi kỹ thuật và số lượng xe thuộc diện bị ảnh hưởng do TMV xác định phù hợp nội dung phản ánh của kỹ sư Tạch. Trên cơ sở xác định các lỗi kỹ thuật tương ứng từng loại xe, TMV đã xây dựng quy trình khắc phục, đồng thời công bố và triển khai chương trình triệu hồi tất cả các xe bị ảnh hưởng.
Trước đó, kỹ sư Lê Văn Tạch đã phát hiện và tố cáo lỗi đòn treo trên và đòn treo dưới của bánh trước xe Innova không được lắp ở trạng thái chuẩn, số lượng hơn 7.000 xe Innova J và Innova G. Lỗi giảm lực siết bu-lông chân ghế sau vào sàn xe Innova và Fortuner, số lượng hơn 48 nghìn xe. Lỗi lệch áp suất dầu phanh xe Innova và Fortuner, ảnh hưởng khoảng 60 nghìn xe.


Theo Nhandan