Thứ sáu,  14/05/2021

Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Ngay sau khi Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008 có hiệu lực thi hành, Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố về công tác tổ chức cũng như công tác chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả nhất Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.Để Luật THADS đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thiết thực, một trong những nhiệm vụ được tỉnh quan tâm, chú trọng là công tác kiện toàn tổ chức cán bộ. Vì vậy, ngành THADS đã tiến hành tuyển dụng đủ số biên chế được giao, kiện toàn chức vụ lãnh đạo Cục, Chi cục, các phòng chuyên môn và các chức danh THADS cho phù hợp với Luật. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành từ tỉnh đến các huyện, thành phố không ngừng trưởng thành, thể hiện được bản lĩnh của người cán bộ THA, có chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, góp phần đảm bảo an ninh chính...

Ngay sau khi Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008 có hiệu lực thi hành, Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố về công tác tổ chức cũng như công tác chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả nhất Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.
Để Luật THADS đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thiết thực, một trong những nhiệm vụ được tỉnh quan tâm, chú trọng là công tác kiện toàn tổ chức cán bộ. Vì vậy, ngành THADS đã tiến hành tuyển dụng đủ số biên chế được giao, kiện toàn chức vụ lãnh đạo Cục, Chi cục, các phòng chuyên môn và các chức danh THADS cho phù hợp với Luật. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành từ tỉnh đến các huyện, thành phố không ngừng trưởng thành, thể hiện được bản lĩnh của người cán bộ THA, có chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, ngành luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, 100% đơn vị THADS trong toàn tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hình thức, phương pháp phù hợp. Sau 2 năm triển khai Luật THADS, công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, kết quả THA đạt tỷ lệ cao và ổn định. Cụ thể: năm 2010, trong số 2.997 việc có điều kiện thi hành, ngành đã thi hành xong 2.618 việc, đạt 87%, tăng 7% so với năm 2009, vượt 2% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Số tiền có điều kiện thu là 16.236.785.000 đồng, đã thu được 12.727.406.000 đồng, đạt 78%, tăng 4% so với năm 2009 và vượt 14% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao; năm 2011, trong tổng số 3.172 việc có điều kiện thi hành, ngành đã thi hành xong 2.901 việc, đạt 91%, tăng 4% so với năm 2010. Số tiền có điều kiện thu là 20.665.436.000 đồng, đã thu được 18.482.452.000 đồng, đạt 89%, tăng 11% so với năm 2010, vượt 24% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.
Cục THADS tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy tang vật


Ông Đỗ Xuân Hợi, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chi cục THADS huyện, thành phố luôn được lãnh đạo Cục quan tâm, chỉ đạo sát sao, dứt điểm đối với các loại vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Những trường hợp có sự khác nhau về quan điểm giữa các cơ quan hữu quan hoặc trong quá trình vận dụng văn bản có nhiều mâu thuẫn, vướng mắc, Cục THADS đều có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục để thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Cục đều tiến hành giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các chấp hành viên, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác THADS của Tổng cục và Cục. Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, Cục đã ban hành kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS đối với 11 Chi cục THADS các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn của Cục THADS tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức tiêu hủy tang vật được quan tâm thực hiện. Đối với những vụ việc khó khăn, vướng mắc, Cục THADS đã chủ động tổ chức họp với các ngành chức năng liên quan bàn cách giải quyết để thi hành được dứt điểm vụ việc, tránh dây dưa, tồn đọng kéo dài. Tổ chức phối hợp cưỡng chế những vụ việc phức tạp mà người phải THA không tự giác thi hành, cố tình chống đối. Trong năm 2011, liên ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục THADS đã họp bàn thống nhất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS và dự thảo để ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Ở cấp huyện, công tác phối hợp cũng được các Chi cục quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là trong công tác giao nhận án, tang tài vật, xử lý vật chứng, tài sản, công tác xét miễn giảm THA và thu tiền án phí ngay tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, ngành đều phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Nhiều đơn vị, cá nhân đã mạnh dạn đăng ký những danh hiệu cao đề nghị Bộ Tư pháp khen tặng, Ngoài ra, Cục THADS còn mở các đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết án. Vì vậy, toàn ngành luôn hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng công việc không ngừng được nâng lên.

Nông Minh Thảo