Thứ hai,  28/11/2022

Vai trò của hội nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm

LSO-Là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của tỉnh nên ngay sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt Hội Nông dân (HND) từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đại diện HND huyện Văn Quan tham gia hội thi tìm hiểu về ATGTXác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật đến với mọi người dân, để mọi người hiểu biết, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; hàng năm HND phối hợp với các ngành công an, tư pháp, thanh tra tổ chức tuyên truyền các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nông dân và nhân dân trong toàn tỉnh như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật...

LSO-Là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của tỉnh nên ngay sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt Hội Nông dân (HND) từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Đại diện HND huyện Văn Quan tham gia hội thi tìm hiểu về ATGT
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật đến với mọi người dân, để mọi người hiểu biết, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; hàng năm HND phối hợp với các ngành công an, tư pháp, thanh tra tổ chức tuyên truyền các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nông dân và nhân dân trong toàn tỉnh như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Giao thông đường bộ; luật phòng, chống ma tuý, Luật đất đai năm 2003, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bình đẳng giới, Luật Cư trú, Luật Phòng chống bạo lực gia đình …Tăng cường truyền thông cả về chiều rộng và chiều sâu, cán bộ hội còn đến từng gia đình vận động, thuyết phục các hộ nông dân quản lý con em tại gia đình, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Trong các buổi sinh hoạt, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tội phạm gắn với phát động đăng ký phấn đấu gia đình hội viên đạt 6 tiêu chuẩn… Hàng năm, 100% gia đình hội viên và gia đình nông dân đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức được 836 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút trên 50.000 lượt người nghe. Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần giáo dục hội viên nông dân gương mẫu chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị về tình hình an ninh trật tự và hoạt động của bọn tội phạm. Đặc biệt, các cấp HND đã thực hiện tốt và tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở. Trong năm qua, Hội tham gia hòa giải thành công 179 vụ việc, phối hợp trợ giúp pháp lý cho 2.000 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, chính sách. Riêng 9 tháng đầu năm 2012, Hội tham gia hòa giải thành công trên 20 vụ việc… Qua đây, đã tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ nông dân, giảm tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Ông Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, Hội còn đẩy mạnh thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đến nay, toàn tỉnh có 59 câu lạc bộ, tập hợp đông đảo những người có tâm huyết, ý thức tìm hiểu pháp luật và có trách nhiệm phổ biến cho cộng đồng dân cư tại thôn, bản. Theo đó, các thành viên trong câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần, nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và nông dân trên địa bàn.

Việc lồng ghép thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình kinh tế – xã hội khác ở địa phương cũng đã được triển khai thực hiện. Các phong trào: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, thôn, xóm, xã văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát động và duy trì, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

Trung Xuân