Thứ hai,  26/09/2022

Đác Nông: Kỷ luật hai cán bộ làm thất thoát gần 800 triệu đồng

Chiều 5-11, Chủ tịch UBND huyện Đác Glong (tỉnh Đác Nông) Đàm Quang Trung cho biết: Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức của huyện vừa ra các quyết định thi hành kỷ luật với hai cán bộ do thiếu tinh thần trách nhiệm đã gây thất thoát gần 800 triệu đồng.Ông Bùi Thanh Tuấn, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và ông Phạm Nguyên Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bị kỷ luật với hình thức khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.Nguyên nhân do trong quá trình thực thi nhiệm vụ trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 hạng mục dự án tái định cư Đác Plao, hai ông Tuấn và Vũ đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 794 triệu đồng. Ngoài quyết định kỷ luật, Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức huyện còn buộc hai ông Tuấn...

Chiều 5-11, Chủ tịch UBND huyện Đác Glong (tỉnh Đác Nông) Đàm Quang Trung cho biết: Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức của huyện vừa ra các quyết định thi hành kỷ luật với hai cán bộ do thiếu tinh thần trách nhiệm đã gây thất thoát gần 800 triệu đồng.

Ông Bùi Thanh Tuấn, chuyên viên Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và ông Phạm Nguyên Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bị kỷ luật với hình thức khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nguyên nhân do trong quá trình thực thi nhiệm vụ trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 hạng mục dự án tái định cư Đác Plao, hai ông Tuấn và Vũ đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 794 triệu đồng. Ngoài quyết định kỷ luật, Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức huyện còn buộc hai ông Tuấn và Vũ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước theo quy định.

Cùng với việc thi hành kỷ luật hai cán bộ nói trên, UBND huyện Đác Glong cũng ra quyết định thu hồi số tiền trên 794 triệu đồng đền bù sai quy định nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo Nhandan