Thứ tư,  22/03/2023

Xe ô tô khách tự bốc cháy

LSO-Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 7/11/2012, tại đèo Hin Cằn (thôn Tồng Nộc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) chiếc xe khách mang biển kiểm soát 12B – 000.07 do anh Lô Văn Xanh – chủ xe (thôn Nà Lù, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đã tự bốc cháy. Rất may, các hành khách đã kịp thời rời khỏi xe an toàn. Ước tính tổng thiệt hại lên đến khoảng 500 triệu đồng.

LSO-Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 7/11/2012, tại đèo Hin Cằn (thôn Tồng Nộc, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) chiếc xe khách mang biển kiểm soát 12B – 000.07 do anh Lô Văn Xanh – chủ xe (thôn Nà Lù, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đã tự bốc cháy. Rất may, các hành khách đã kịp thời rời khỏi xe an toàn. Ước tính tổng thiệt hại lên đến khoảng 500 triệu đồng.

Lê Văn Nhưng