Thứ hai,  26/09/2022

Chi Lăng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

LSO-Trong những năm qua, cùng với việc phát triển về kinh tế-xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chi Lăng cũng diễn biến khá phức tạp. Trước thực trạng đó, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng thường xuyên quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cán bộ xã Quang Lang nghiên cứu sách pháp luậtBà Hoàng Thị Minh Hồng, Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện Chi Lăng cho biết: công tác PBGDPL trên địa bàn đã thu được một số kết quả đáng mừng, bên cạnh đó, tổ chức cán bộ làm công tác PBGDPL ngày càng được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động qua từng năm, từng giai đoạn. Cùng với Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện hiện có 14 thành viên là 21 Hội đồng PBGDPL tại 21 xã, thị...

LSO-Trong những năm qua, cùng với việc phát triển về kinh tế-xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chi Lăng cũng diễn biến khá phức tạp. Trước thực trạng đó, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng thường xuyên quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Cán bộ xã Quang Lang nghiên cứu sách pháp luật
Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện Chi Lăng cho biết: công tác PBGDPL trên địa bàn đã thu được một số kết quả đáng mừng, bên cạnh đó, tổ chức cán bộ làm công tác PBGDPL ngày càng được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động qua từng năm, từng giai đoạn. Cùng với Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện hiện có 14 thành viên là 21 Hội đồng PBGDPL tại 21 xã, thị trấn trong toàn huyện. Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã có 393 người, cộng tác viên ở các thôn, bản, khối phố là 424 thành viên, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có ban hòa giải và 212/212 thôn, bản, khối phố có tổ hòa giải với tổng số hòa giải viên là 1.397 người. Việc kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên có mặt đến từng thôn, bản như vậy nên công tác PBGDPL có nhiều thuận lợi, được tiến hành thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt cơ quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài truyền thanh, truyền hình. Ở các cấp xã, thị trấn chủ yếu được thực hiện thông qua việc tuyên truyền miệng, hướng dẫn nhân dân tìm hiểu tài liệu thông qua tủ sách pháp luật…Đến thời điểm này, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL, trong đó đạt một số kết quả cụ thể như: Ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện đã cấp phát cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các xã, thị trấn 5.128 tờ rơi, treo 350 áp phích, 30 băng rôn về chủ đề an toàn giao thông. Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện đã chỉ đạo 48/66 trường học thực hiện nghiêm túc về giáo dục an toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ cho 10.600 học sinh và 1.580 cán bộ, giáo viên tham gia. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia, công tác tuyên truyền PBGDPL ở huyện còn tập trung vào các nội dung khác thông qua nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Tòa án nhân dân huyện đã tổ chức xét xử 60 vụ án trong đó có 9 vụ xét xử lưu động; tuyên truyền PBGDPL bằng cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và lồng ghép như Trung tâm văn hóa thông tin tuyên truyền thông qua 294 băng rôn, khẩu hiệu về các nội dung tuyên truyền pháp luật, ngoài ra một số các phòng, ban của huyện cũng đã phối hợp tổ chức được 40 buổi tuyên truyền và đã có gần 70.000 lượt người nghe về các chủ đề khác nhau như Luật phòng chống ma túy, Luật phòng cháy chữa cháy, bình đẳng giới…

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong huyện, công tác tuyên truyền PBGDPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các nội dung tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền PBGDPL ở Chi Lăng vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành tới cán bộ, nhân dân một số xã còn chậm; đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật chưa chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện công tác PBGDPL tại đơn vị mình. Ngoài ra, mặc dù đã có sự đầu tư của nhà nước để nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật tại mỗi địa phương nhưng trên thực tế, việc tiếp cận và khai thác thông tin từ tủ sách pháp luật tập trung chủ yếu ở đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức chứ người dân tiếp cận còn rất nhiều hạn chế. Chính vì vậy, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế đó sẽ giúp cho công tác tuyên truyền PBGDPL ở Chi Lăng đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật.

Đình Quyết