Thứ ba,  06/06/2023

Công an thành phố Lạng Sơn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL nên ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2008 đến nay, tình hình tội phạm và tai nạn giao thông giảm đáng kể, điển hình như: Năm 2008, tai nạn giao thông xảy ra 37 vụ, năm 2012, tai nạn giao thông giảm xuống chỉ còn 14 vụ, 15 người chết, 13 người bị thương. So với năm 2011, giảm 4 vụ, giảm 1 người chết và giảm 6 người bị thương…

LSO-Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, Công an thành phố (CATP) Lạng Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đơn vị; PBGDPL cho cán bộ công chức, đoàn thể, nhân dân, sinh viên, học sinh…trên địa bàn.
Công an TP tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân
Hàng năm, CATP luôn chú trọng, thường xuyên PBGDPL cho 100% cán bộ, chiến sỹ của đơn vị. Trong đó, tập trung phổ biến những văn bản PL mới ban hành, luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của cấp trên có liên quan đến hoạt động của công an. Công tác PBGDPL luôn được gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá ứng xử và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác như: công tác bắt, giam giữ, khởi tố, điều tra xử lý tội phạm, thi hành án hình sự được thực hiện tốt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc.
Cùng với đó, hàng năm, CATP thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức, đoàn thể thông qua các hình thức tập huấn, họp cụm dân cư, khối phố, thôn bản tổ chức ký cam kết, kiểm tra, hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý, mua bán người, mại dâm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; các văn bản pháp luật về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo… Nội dung tuyên truyền có sự chắt lọc, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Kết quả, từ năm 2008 đến nay, đã tổ chức được trên 400 buổi với trên 120.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị định 47/CP và Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, CATP đã phối hợp với các phòng ban, đoàn thể, UBND các phường, xã vận động 106.444 lượt hộ dân, 69.628 lượt cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên, trên 300 hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo và đốt, thả “đèn trời”. Vận động quần chúng nhân dân giao nộp trên 20 khẩu súng các loại, 36 viên đạn các loại, 32 dao kiếm, 13 quả lựu đạn, 1 kíp nổ. Phối hợp với Toà án nhân dân tổ chức xét xử lưu động được trên 40 vụ án…nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho quần chúng nhân dân.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL nên ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2008 đến nay, tình hình tội phạm và tai nạn giao thông giảm đáng kể, điển hình như: Năm 2008, tai nạn giao thông xảy ra 37 vụ, năm 2012, tai nạn giao thông giảm xuống chỉ còn 14 vụ, 15 người chết, 13 người bị thương. So với năm 2011, giảm 4 vụ, giảm 1 người chết và giảm 6 người bị thương…

Đức Anh