Thứ ba,  30/11/2021

Xử phạt hành chính đối với Trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Trường đại học (ÐH) Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Theo đó, phạt tiền với mức phạt là 70 triệu đồng do tuyển sinh sai đối tượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng (CÐ) lên trình độ ÐH chính quy năm 2012.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Trường đại học (ÐH) Tài chính Ngân hàng Hà Nội. Theo đó, phạt tiền với mức phạt là 70 triệu đồng do tuyển sinh sai đối tượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng (CÐ) lên trình độ ÐH chính quy năm 2012.

Cụ thể, Ðoàn kiểm tra của Bộ GD và ÐT đã kiểm tra tại trường 571 hồ sơ sinh viên liên thông từ trình độ CÐ lên trình độ ÐH năm 2012, có 141 thí sinh chưa đúng đối tượng đào tạo liên thông. Ngoài ra, Thanh tra Bộ GD và ÐT phạt trường 70 triệu đồng vì tuyển sinh liên thông từ trình độ CÐ lên ÐH vượt chỉ tiêu được Bộ GD và ÐT thông báo, cụ thể: Năm 2012, số trúng tuyển nhập học liên thông từ trình độ CÐ lên trình độ ÐH chính quy là 571/400 chỉ tiêu liên thông (vượt 42,7%). Cả hai hành vi trên vi phạm quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 Về biện pháp khắc phục hậu quả, Thanh tra Bộ GD và ÐT yêu cầu Trường ÐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội kiểm tra, rà soát và hủy bỏ quyết định trúng tuyển đối với các sinh viên trường đã tuyển sinh năm 2012 không đúng đối tượng đào tạo liên thông và 141 sinh viên do Ðoàn kiểm tra của Bộ GD và ÐT qua kiểm tra hồ sơ tại trường đã phát hiện. Ðặc biệt, Thanh tra Bộ buộc Trường ÐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội hoàn trả cho các sinh viên trường đã tuyển không đúng đối tượng đào tạo liên thông từ trình độ CÐ lên trình độ ÐH chính quy năm 2012 số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả do hành vi vi phạm về đối tượng đào tạo liên thông gây ra.

 Ngoài ra, Bộ yêu cầu Trường ÐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. Quá thời hạn này, nếu cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Theo Nhandan