Thứ năm,  02/02/2023

Tiêu hủy một lượng lớn ma túy từ 6 vụ án

LSO-Sáng 13/8/2013, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu hủy một lượng lớn ma túy được thu giữ từ 6 vụ án buôn bán ma túy vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7/2013.

LSO-Sáng 13/8/2013, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu hủy một lượng lớn ma túy được thu giữ từ 6 vụ án buôn bán ma túy vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7/2013.

Kiểm tra tang vật tiêu hủy

Bao gồm 2.075 gam heroin, 10.230 viên ma túy metafetamine, 59 kg viên thuốc tân dược chứa tiền chất ma túy. Toàn bộ số ma túy và thuốc tân dược được tiêu hủy bằng cách đốt trước sự giám sát, chứng kiến của các thành viên hội đồng và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

MINH ĐỨC