Chủ nhật,  03/07/2022

Phát hiện sai phạm trên 11 tỷ đồng qua thanh tra

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc 93 cuộc thanh kiểm tra. Qua đó, phát hiện số tiền sai phạm trên 11,4 tỷ đồng.

LSO-Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết thúc 93 cuộc thanh kiểm tra. Qua đó, phát hiện số tiền sai phạm trên 11,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trên 8,1 tỷ đồng. Phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 38.975 m2 đất.

Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tổng thanh tra xe khách

Kết luận sau thanh tra đã xử lý 20 cá nhân. Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ. Cấp có thẩm quyền đã có kết luận, ra quyết định thu hồi trên 2,8 tỷ đồng. Phát hiện vi phạm chủ yếu qua thanh tra thuộc các lĩnh vực tài chính ngân sách, cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng đất đai. Qua thanh kiểm tra đã xử phạt hành chính trên 1 tỷ đồng.

ĐÔNG BẮC