Thứ hai,  10/05/2021
Ngành ngân hàng:

Đấu tranh, phòng chống tiền giả

LSO-Các ngân hàng thường xuyên có giao dịch với khách hàng, giao nhận tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng, kho bạc, với một lượng lớn tiền ra vào kho quỹ hàng ngày. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã luôn chú trọng thực hiện các giải pháp để phát hiện, phòng ngừa tiền giả, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tiền giả trên địa bàn tỉnh.   
Hoạt động giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn

Để phòng chống tiền giả, thực hiện tốt công tác tiền tệ, kho quỹ, trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo về đặc điểm các loại tiền giả mới. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong cán bộ, công chức và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh.

Bà Trương Thu Hoà, Trưởng phòng tổng hợp và kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: Thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, năm 2014, chi nhánh đã phối hợp với Cục phát hành và kho quỹ tổ chức tập huấn kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả cho 175 cán bộ của ngành ngân hàng, kho bạc và một số ngành chức năng liên quan. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ ngân hàng nắm rõ các dấu hiệu tiền thật, tiền giả, những loại tiền giả đang lưu hành, kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả…

Trong công tác phối hợp, chi nhánh tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả. Trong năm, chi nhánh đã ký kết quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động mua bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả; ký quy chế phối hợp liên ngành ngân hàng- công an về việc đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của ngành ngân hàng. Thông qua các nội dung phối hợp, ngành ngân hàng được thông tin về tình hình buôn bán tiền giả, thông tin liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng…

Từ đó, cán bộ ngân hàng được thông báo kịp thời tiền giả mới phát hiện, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận biết đối với tiền giả trong giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng. Mặt khác, các ngân hàng, kho bạc trên địa bàn chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cho việc kiểm đếm, kiểm tra, phát hiện tiền giả, tăng cường kiểm soát ngăn chặn, không để tiền giả lọt vào kho quỹ. Ngoài ra, chi nhánh cũng thực hiện kiểm tra tại các ngân hàng, các phòng giao dịch, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quy trình nghiệp vụ. Với chỉ đạo sát sao, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các giải pháp phát hiện, phòng chống tiền giả, không để tiền giả lọt vào kho quỹ. Việc giao nhận tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng, kho bạc được thực hiện đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, vận chuyển tiền mặt an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt và cơ cấu mệnh giá tiền vào lưu thông.

Trong năm 2014, tổng thu tiền mặt là 69.924 tỷ đồng, tăng 31,95% so với năm 2013; tổng chi tiền mặt 77.104 tỷ đồng, tăng 29,65% so với năm 2013. Bội chi tiền mặt 7.180 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2013. Trong thực hiện nghiệp vụ kiểm đếm, giao dịch, các ngân hàng, kho bạc đã phát hiện, thu giữ và nộp vào Ngân hàng Nhà nước tổng số tiền giả là 341 tờ, trong đó chủ yếu là loại tiền 200.000 đồng và 100.000 đồng polymer. Qua đó, ngành ngân hàng tỉnh thông tin, báo cáo các vụ tiền giả cho lực lượng an ninh, góp phần thực hiện công tác phát hiện, đấu tranh, phòng chống các tội phạm về tiền giả, bảo vệ đồng tiền Việt Nam.

LÂM GIANG