Thứ ba,  11/05/2021

Tham mưu công tác thanh tra phù hợp với tình hình thực tế

LSO-Ngày 28/1/2015, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục có chuyển biến tích cực. Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tăng 41,8% so với năm 2013. Các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt cao hơn chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ đề ra (80,2%/75%). Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có những chuyển biến tích cực, so với năm 2013, số vụ công dân rút đơn tăng 13 vụ. Công tác PCTN được chú trọng. Các vụ việc, sai phạm vi phạm liên quan đến tham nhũng được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…

Năm 2015, ngành Thanh tra phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề diện rộng và thanh tra đột xuất được giao, đảm bảo thời hạn, chất lượng và hiệu quả. Phối hợp với Ban Tiếp công dân các cấp tổ chức, duy trì việc tiếp công dân theo quy định. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác thanh tra năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh: năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, vì vậy ngành thanh tra cần tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Công tác thanh tra cần gắn với răn đe, tuyên truyền, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Chú trọng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Chánh Thanh tra tỉnh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác.

MINH THẢO