Thứ bảy,  10/04/2021

Phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Cách làm ở Đình Lập

LSO- So với các huyện, Đình Lập được Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1133 của tỉnh về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2013- 2016” đánh giá thực hiện đề án khá bài bản, từ phối hợp tuyên truyền đến xây dựng mô hình điểm. Qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Nhận thức được tầm quan trọng của việc PBGDPL về KNTC nên cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm triển khai đề án. Ngoài thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, Đình Lập còn là một trong số ít huyện ban hành được Quy chế hoạt động. Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quy chế phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn để việc tuyên truyền đạt hiệu quả.

Từng thành viên Ban Chỉ đạo đã rất năng động trong phối hợp tuyên truyền. Các đơn vị trong huyện không chỉ phối hợp với nhau, phối hợp với UBND các xã, thị trấn mà còn chủ động phối hợp với ngành dọc cấp trên như: ngành thanh tra, tư pháp, hội nông dân… nên hiệu quả đạt cao.

 

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Đình Lập nghiên cứu quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo

Theo đó, từ đầu năm 2014, Ban Chỉ đạo Đề án huyện đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh tập huấn, PBGDPL về KNTC cho lãnh đạo, công chức kiêm nhiệm công tác tiếp công dân các cơ quan, ban ngành của huyện; lãnh đạo và công chức kiêm nhiệm tiếp công dân của 100% số xã, thị trấn trên địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, các ban, ngành, các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, ngoài tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Thanh tra huyện còn phối hợp với các ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn PBGDPL về KNTC được gần 10 cuộc.

Bên cạnh đó, từng thành viên Ban Chỉ đạo (Phòng Tư pháp, Hội nông dân, Ủy Ban Mặt trận tổ quốc huyện…) đã năng động lồng ghép PBGDPL về KNTC. Từ năm 2014 đến nay, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được trên 500 cuộc PBGDPL về KNTC cho trên 25.000 lượt người tham dự. Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: phòng đã phối hợp PBGDPL về KNTC lồng ghép đối với cả 12/12 xã, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Xây dựng mô hình điểm

Để đề án được triển khai có hiệu quả, Ban Chỉ đạo đã chọn thị trấn Đình Lập để xây dựng mô hình điểm PBGDPL về KNTC. Điểm thuận lợi của thị trấn là có trụ sở mới nên đã bố trí Phòng tiếp công dân rộng rãi. UBND thị trấn phân công một cán bộ chuyên làm nhiệm vụ tiếp công dân. Mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền huyện còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia PBGDPL về KNTC. Trong đó, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên tiên phong đi đầu trong việc xuống cơ sở, từng khu dân cư, từng hộ gia đình PBGDPL cho nhân dân. Các ban, ngành, các tổ chức hội đoàn thể thường xuyên phối hợp lồng ghép về PBGDPL tại các khu phố. Từ năm 2014 đến nay, từ thị trấn đến cơ sở đã tổ chức được trên 50 cuộc tuyên truyền. Vì vậy, mặc dù là trung tâm huyện nhưng trên địa bàn thị trấn không có những vụ việc nổi cộm, bức xúc. Hiện mô hình PBGDPL về KNTC của thị trấn đang được Ban Chỉ đạo huyện xem xét, nhân rộng.

Do làm tốt công tác PBGDPL về KNTC nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân không ngừng được nâng lên. Từ chỗ trước năm 2013 còn có vụ việc phức tạp thì đến nay cơ bản đã được giải quyết. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn không hình thành điểm nóng về KNTC, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Bài, ảnh: ĐỨC ANH