Thứ ba,  13/04/2021

Đưa Nghị quyết 112 vào cuộc sống

LSO- Thực hiện Nghị quyết 112/2013NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 11/9/2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn; các huyện, thành phố đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cán bộ Sở Tư pháp phát tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên xã Hồng Thái, Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng)

Sáng tạo xây dựng hương ước

Theo quy định, đến hết năm 2015, toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc xây dựng hương ước. Ông Dương Công Luyện, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: Để việc xây dựng hương ước đạt chất lượng, đúng thời gian, nội dung đầy đủ 5 nhóm vấn đề chủ yếu về: phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn hóa; bảo đảm an ninh, trật tự; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; các biện pháp thưởng phạt…, ngay khi được Sở Tư pháp quán triệt, tập huấn, các huyện, thành phố đã có sự năng động, sáng tạo trong xây dựng hương ước đúng quy định.

Điển hình như thành phố Lạng Sơn, Phòng Tư pháp thành phố đã xây dựng bản đề cương hương ước mẫu cho các khối, thôn có cơ sở nghiên cứu, tiếp cận, tham khảo, từ đó tổ soạn thảo hương ước các khối, thôn xây dựng hương ước phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của từng khối, thôn. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Tư pháp thành phố cho biết: Việc xây dựng bản hương ước mẫu còn giúp cán bộ cơ sở xây dựng dự thảo hương ước đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, giảm thời gian, chi phí phô tô tài liệu vì quá trình xây dựng không phải tìm đọc, phô tô nhiều văn bản để nghiên cứu, vận dụng. Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định, tổ thẩm định hương ước căn cứ, đối chiếu với đề cương hương ước mẫu nên tiến độ được đẩy nhanh.

Với cách làm trên, đến hết năm 2014, thành phố Lạng Sơn là địa bàn đầu tiên hoàn thành việc xây dựng hương ước, về đích trước thời hạn 1 năm.

Ngay sau đó, nhiều huyện cũng đã áp dụng mô hình xây dựng hương ước mẫu phù hợp với đặc điểm của huyện để các thôn, bản vận dụng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hương ước. Ông Nông Văn Bằng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn cho biết: đến hết tháng 5/2015, 100% thôn bản, khu phố trên địa bàn huyện đã xây dựng xong hương ước và được UBND huyện quyết định công nhận.

Đến hết tháng 11/2015, toàn tỉnh đã có 2.318/2.320 thôn, khối phố có bản hương ước được UBND cấp huyện quyết định công nhận, đạt tỷ lệ 99,91% (chỉ tiêu đề ra là 95%). Còn 2 khu: 1 và 2 thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng chưa xây dựng được hương ước là do dân cư của 2 khu này không ổn định. Các bản hương ước đều được xây dựng, thẩm định, đảm bảo công khai, dân chủ… đúng quy định.

Đưa hương ước vào cuộc sống

Để các quy định của hương ước đi vào cuộc sống, ngay sau khi xây dựng xong hương ước, các huyện, thành phố tiếp tục năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện hương ước.

Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đình Lập cho biết: Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn bản, khối phố tuyên truyền nội dung hương ước tới từng hộ gia đình để người dân nghiêm túc chấp hành. Ngoài tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp thôn về thực hiện hương ước, gần 80% số thôn còn chủ động phô tô hương ước phát cho từng hộ gia đình, nhiều thôn còn niêm yết hương ước ở nhà văn hóa thôn để tiện cho việc nghiên cứu, thực hiện của người dân. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện.

Cách làm của Đình Lập cũng là cách mà các huyện, thành phố triển khai. Chính vì vậy, hương ước được nhân dân tích cực hưởng ứng, nghiêm túc chấp hành và đạt hiệu quả thiết thực như: tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2014 đạt 82,9%, tăng 13% so với năm 2004, việc kết hôn trên cơ sở tự nguyện, hạn chế dần các hủ tục trong việc tang, thời gian mai táng người chết đảm bảo đúng quy định, không quá 48 giờ, nhiều nơi chỉ thực hiện trong vòng 24 giờ. Các truyền thống văn hóa tốt đẹp được duy trì, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Ngoài góp công, hàng nghìn hộ đã hiến đất xây dựng công trình công cộng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: NÔNG MINH THẢO