Thứ bảy,  10/04/2021

Hiệu quả từ phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

LSO-Năm 2015, Lạng Sơn tiếp tục nằm trong tốp các tỉnh không có những vụ việc nổi cộm, bức xúc về khiếu nại, tố cáo (KNTC); góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đạt được kết quả nêu trên có sự đóng góp rất lớn từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về KNTC.
Cán bộ Thanh tra huyện Hữu Lũng cấp phát tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Hướng về cơ sở

Năm 2015, các ban, ngành chức năng của tỉnh như: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Nông dân… tiếp tục chú trọng xây dựng kế hoạch PBGDPL về KNTC và đều có điểm chung là đối tượng tuyên truyền chủ yếu hướng về cơ sở như: trưởng, phó thôn; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận; thành viên tổ hòa giải; đại diện các hộ gia đình. Với cách làm này, những quy định của pháp luật đã được truyền tải trực tiếp đến người dân. Năm 2015, các ban, ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức được hơn 50 cuộc PBGDPL về KNTC.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đều chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép PBGDPL về KNTC tới các tầng lớp nhân dân. Ông Nông Văn Vỵ, Chánh Thanh tra huyện Văn Quan cho biết: đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp PBGDPL lồng ghép về KNTC kết hợp với giải đáp pháp luật tới đông đảo người dân trên địa bàn.

Kết quả, năm 2015, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được gần 3.000 cuộc PBGDPL lồng ghép về KNTC, cấp phát 5.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về KNTC cho nhân dân.

Chủ động đối thoại     

Phần lớn các khiếu kiện của nhân dân liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh, nhiều công trình xây dựng được triển khai. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất việc hình thành điểm nóng, bức xúc về KNTC, các ban, ngành chức năng của các huyện, thành phố đã năng động trong PBGDPL. Đó là chủ động đối thoại với công dân, lồng ghép PBGDPL về KNTC. Điển hình như huyện Chi Lăng, từ năm 2014 đến nay, huyện triển khai xây dựng nhiều dự án như: Khu công nghiệp Đồng Bành; dự án di dời Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt về ngã tư Than Muội, xã Quang Lang; đường Vân An; dự án kè sông Thương… trực tiếp ảnh hưởng đến nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, các cơ quan chức năng đã chủ động gặp gỡ, đối thoại với công dân 23 cuộc với 847 lượt người nghe. Trong các cuộc đối thoại, các ban, ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích về cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan và các quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật về KNTC. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Một số hộ dân ban đầu có thắc mắc, sau đó đã chấm dứt khiếu kiện, nhận tiền, giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Đặc biệt, đối với dự án di dời Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt về ngã tư Than Muội, xã Quang Lang, do làm tốt công tác tuyên truyền, giải quyết thấu tình đạt lý quyền lợi của người dân nên không có gia đình nào thắc mắc, khiếu kiện. Hay như huyện Văn Quan, mặc dù triển khai nhiều dự án xây dựng nhưng do cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác đối thoại lồng ghép PBGDPL nên các hộ dân đã nghiêm túc chấp hành. Không chỉ vậy, thông qua tuyên truyền, vận động, từ năm 2014 đến nay, toàn huyện đã có 24 hộ tự nguyện hiến hơn 30.000 m2 đất để xây dựng trường mầm non.

Tăng cường kiểm tra

Cùng với PBGDPL, Thanh tra tỉnh còn quan tâm kiểm tra công tác PBGDPL về KNTC tại các huyện, thành phố. Trong đó, kiểm tra trực tiếp 4 đơn vị, kiểm tra qua báo cáo 7 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy: hầu hết các huyện, thành phố đều quan tâm PBGDPL về KNTC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhiều huyện có cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Đình Lập, Văn Quan… lập kế hoạch, tổ chức tuyên truyền rất bài bản, vừa kết hợp tuyên truyền, giải đáp pháp luật vừa tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân và xây dựng được mô hình tuyên truyền mẫu ở thị trấn Đình Lập…

Do làm tốt công tác PBGDPL về KNTC nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về KNTC của cán bộ và nhân dân không ngừng được nâng lên. Từ chỗ trước năm 2013, toàn tỉnh còn có 34 vụ việc phức tạp, kéo dài thì đến nay cơ bản đã được giải quyết, năm 2015, không phát sinh điểm nóng, bức xúc về KNTC.  

MINH THẢO