Thứ hai,  30/01/2023

Hà Nội phát hiện hơn 11.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội thí điểm thanh tra liên ngành tại 10 xã, phường với 2.563 cơ sở được kiểm tra, tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính so với trước khi thực hiện thí điểm tăng từ 17,6% lên 21,2%, số tiền phạt từ hơn 222 triệu đồng tăng lên gần 760 triệu đồng.

Trong đó, riêng Chi cục Thú y Hà Nội đã tiến hành thanh kiểm tra 63.898 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phát hiện 11.546 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.

Theo VietnamPlus