Chủ nhật,  29/01/2023
Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn:

Chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật

LSO - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), những năm qua, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm làm tốt công tác TTPBGDPL cho đội ngũ cán bộ, công chức và doanh nghiệp, người nộp thuế... qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố nghiên cứu các văn bản luật

Đối với cán bộ, công chức, đơn vị thường xuyên TTPBGDPL thông qua các buổi giao ban hằng tháng giữa lãnh đạo chi cục với các đội nghiệp vụ (11 đội nghiệp vụ). Trên cơ sở đó, các đội nghiệp vụ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho các thành viên trong đội. Ngoài tuyên truyền các văn bản pháp luật nói chung, đơn vị luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách thuế.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế thành phố thường xuyên có những văn bản mới, hướng dẫn của cấp trên. Để triển khai, thực hiện kịp thời đúng theo quy định, đơn vị đã chủ động tổ chức họp đột xuất, tuyên truyền kịp thời các quy định, văn bản mới và quán triệt triển khai thi hành trong toàn đơn vị. Từ năm 2015 đến tháng 8/2016, đơn vị đã tổ chức hơn 10 cuộc họp đột xuất có phổ biến lồng ghép pháp luật. Điểm mới trong TTPBGDPL năm 2016 là Chi cục Thuế thành phố quán triệt các đội nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch công tác hằng tuần, trong đó có nhiệm vụ TTPBGDPL và báo cáo kết quả thực hiện từng tuần cho lãnh đạo chi cục. Qua đó, lãnh đạo kịp thời nắm chắc công việc hằng ngày nói chung, việc TTPBGDPL nói riêng của các đội để có sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Ông Lý Văn Huỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết: Song song với TTPBGDPL cho cán bộ, công chức, đơn vị còn đặc biệt chú trọng TTPBGDPL cho doanh nghiệp, người nộp thuế và nhân dân. Đơn vị đã thành lập một đội phụ trách tuyên truyền nghiệp vụ, kịp thời chuyển tải những văn bản pháp luật, những chính sách thuế mới đến doanh nghiệp, người nộp thuế. Từ năm 2015 đến nay, đội tuyên truyền nghiệp vụ đã tiếp và trực tiếp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chính sách thuế cho 2.400 lượt người (tuyên truyền tại chi cục).

Ngoài ra, đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế. Theo quy định của Tổng Cục Thuế, mỗi năm chi cục phải tổ chức 4 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, nhưng trong năm 2015, đơn vị đã tổ chức được 6 cuộc đối thoại. Qua đó kịp thời tuyên truyền những quy định của pháp luật về chính sách thuế đến doanh nghiệp và người nộp thuế. Đồng thời, lắng nghe giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2016, đơn vị tiếp tục phấn đấu tổ chức đối thoại đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cùng với đó, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Để doanh nghiệp và người nộp thuế hiểu rõ các quy định của pháp luật về chính sách thuế, đơn vị còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: quản lý thị trường, công an… TTPBGDPL cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức TTPBGDPL cho gần 3.000 lượt doanh nghiệp, người nộp thuế (tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thuế).

Do làm tốt công tác TTPBGDPL nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người nộp thuế không ngừng được nâng lên. Năm 2015, đơn vị thu ngân sách được 188 tỷ đồng, đạt trên 120% so với kế hoạch tỉnh giao. 7 tháng đầu năm 2016, đơn vị thu ngân sách đươc 145 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tỉnh giao… Năm 2015, đơn vị được Bộ Tài chính tặng bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Đức Anh