Thứ bảy,  09/12/2023

Giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 28/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình năm 2016, quý I năm 2017.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân 
phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2016, các cấp có thẩm quyền đã ban hành và công khai 338 kết luận thanh tra, trong đó có 70 kết luận lĩnh vực kinh tế – xã hội, 238 kết luận lĩnh vực chuyên ngành, 27 kết luận lĩnh vực phòng chống tham nhũng, kết luận lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Quý I năm 2017, các đơn vị trong tỉnh đã triển khai 38 cuộc thanh tra, ban hành và công khai 15 kết luận thanh tra. Hiện nay, các cấp có thẩm quyền triển khai 23 cuộc thanh tra, chưa ban hành kết luận. Qua thanh tra, năm 2016 phát hiện vi phạm 23.733 triệu đồng, trong đó đã thu hồi 16.703,1 triệu đồng (đạt 89%), đã kiểm điểm 73 tập thể và 57 cá nhân có sai phạm, khuyết điểm. Quý I năm 2017, qua thanh tra phát hiện vi phạm 119,7 triệu đồng, đã thu hồi 56,5 triệu đồng (đạt 47%), kiểm điểm hai tập thể có sai phạm, khuyết điểm.

Các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện công bố công khai kết luận thanh tra 353, đạt 100%; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra 186/353 kết luận thanh tra (đạt 50%), trong đó năm 2016 có 174/338 kết luận thanh tra được công bố theo hình thức niêm yết (đạt 49%). Quý I năm 2017 có 9/15 kết luận thanh tra được công bố (đạt 60%). Ngoài ra theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, các tổ chức thanh tra đã cung cấp 62/353 kết luận thanh tra.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế trong việc công khai kết luận thanh tra tại địa phương. Đại diện Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã phân tích, làm rõ nhiều ý kiến, câu hỏi của đoàn công tác liên quan đến việc công khai kết luận thanh tra hiện nay tại địa phương; việc tiếp cận kết luận thanh tra của người dân, tổ chức chính trị – xã hội, báo chí; những vụ việc báo chí vào cuộc sau kết luận thanh tra…

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh đối với việc công khai 100% kết quả thanh tra; số tiền thu hồi cao, tỷ lệ xử lý tập thể, cá nhân cao; bên cạnh đó, công tác tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và báo chí trong việc công khai và thực hiện kết luận sau thanh tra được tỉnh thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, ngành Thanh tra phải phân bố đều thời gian thanh tra, bảo đảm việc thanh tra và xử lý sau thanh tra được tiến hành theo đúng trình tự. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tỉnh Ninh Bình cần có văn bản chỉ đạo thực hiện công khai hóa kết luận trên trang thông tin điện tử của tỉnh, kéo dài thời gian công bố hơn quy định. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn cần niêm yết công khai các kết luận thanh tra tại trụ sở của cơ quan, tổ chức đã thanh tra, các trụ sở UBND xã, cung cấp thông tin về kết luận thanh tra cho người dân, tổ chức theo đúng quy định. Thanh tra Chính phủ cần có mẫu niêm yết, quy trình niêm yết thống nhất, hướng dẫn tóm tắt kết luận thanh tra nếu đưa lên báo chí, đưa lên trang thông tin điện tử theo quy định chung./.  

Theo dangcongsan