Thứ tư,  07/06/2023

Trên 150 đại biểu dự hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng

LSO-Hôm nay (31/5), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lạng Sơn phối hợp với Cục An toàn thông tin (ATTT) thuộc Bộ TT&TT, Hiệp hội ATTT Việt Nam  tổ chức hội nghị phổ biến Luật ATTT mạng và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2017. Dự hội nghị có trên 150 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành phố; thành viên Tổ ứng cứu xử lý sự cố ATTT mạng của tỉnh; đại diện phòng văn hóa và thông tin 11 huyện, thành phố.
Đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phổ biến Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật ATTT mạng năm 2015 và những văn bản pháp luật về ATTT; tìm hiểu về thực trạng và giải pháp công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước hiện nay, một số giải pháp xây dựng các hệ thống thông tin an toàn; trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong những năm qua, sự phát triển và bùng nổ của CNTT và mạng Internet mang lại nhiều tiện ích, do đó hầu hết các thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính. Vì vậy nhu cầu trao đổi, khai thác thông tin qua mạng đang trở nên rộng khắp, ATTT mạng đang trở thành một yếu tố quan trọng, thiết yếu đối với đời sống xã hội. Hội nghị nhằm phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật đồng bộ vào thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin mạng; đẩy mạnh công tác giám sát, phòng, chống nguy cơ mất ATTT mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về ATTT mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng, cả nước nói chung.

HÀ MY - HOÀNG NHƯ