Thứ tư,  22/09/2021

Thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết liên quan đến Viện Kiểm sát Nhân dân

LSO-Sáng nay (28/7), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, liên quan đến Viện Kiểm sát Nhân dân. Dự hội nghị có đại biểu tại 817 điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân 3 cấp trong toàn quốc. 
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh nội dung cơ bản của 4 luật, 2 nghị quyết liên quan đến Viện Kiểm sát Nhân dân. Bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và hiệu lực thi hành của các bộ luật, luật có liên quan; Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Hội nghị giúp đội ngũ kiểm sát viên, báo cáo viên các cấp nắm được nội dung cơ bản của các luật, nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Từ đó thống nhất nhận thức và vận dụng đúng đắn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

HOÀNG HUẤN - THANH MAI