Chủ nhật,  11/04/2021

Ngành giao thông tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành; các Tổng công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Vận tải thủy, Đường sắt Việt Nam, Đường sông miền Nam, Cảng hàng không Việt Nam; các Sở Giao thông vận tải yêu cầu thực hiện chỉ đạo về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 344/TB-VPCP ngày 08/8/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2303/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Nghi quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu. Nắm bắt kịp thời thông tin về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại từ các cơ quan chức năng để kịp thời bổ sung các giải pháp ngăn chặn kịp thời. Trong phạm vi thẩm quyền của mình chia sẻ các thông tin về quản lý điều hành vận tải, thiết bị giám sát hành trình khi có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan chức năng.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát thườmg xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý các mặt hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu, bia, động vật quý hiếm, thực phẩm tươi sống và thuốc tân dược; chủ động đấu tranh hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đó đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết ngăn chặn, kịp thời có hiệu quả hành vi vận chuyển hàng lậu.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyên hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan bằng các pano, áp phích tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường săt, đường thủy, đường biển và hàng không và địa bàn trọng điểm. Đồng thời xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo baochinhphu