Thứ bảy,  01/10/2022

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

LSO-Sáng nay (5/10), tại hội trường UBND thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân đã nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo quy định. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp 17.668 lượt công dân, đồng thời tiếp nhận 9.626 lượt đơn thư. Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị đã được kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được duy trì và thực hiện nghiêm túc; sau các kỳ tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét; giải quyết các nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tại các kỳ tiếp công dân. Việc phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật Tiếp công dân, đóng góp ý kiến để sửa đổi luật trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, tiếp thu những ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí đề nghị tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng công tác tiếp công dân; mở rộng chủ thể tham gia tiếp công dân bên cạnh các cơ quan hành chính.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những hình thức, nội dung phù hợp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tiếp công dân cho các cán bộ phụ trách; chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết triệt để các vụ việc; tập trung làm tốt công tác hòa giải từ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân; thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng nhằm nhân rộng những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và kịp thời chấn chỉnh những cá nhân, tập thể vi phạm Luật Tiếp công dân.

PHƯƠNG DUNG