Thứ ba,  15/06/2021
Chi Lăng:

Đưa pháp luật đến người dân

LSO-Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017, Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa pháp luật đến người dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng (bên phải) hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ hộ tịch

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, ngay từ đầu năm 2017, phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ PBGDPL. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể; đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Trong năm 2017, phòng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 21 hội nghị PBGDPL tại 21/21 xã, thị trấn của huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự… với hơn 1.400 lượt người nghe.

Để ngày Pháp luật (9/11) hằng năm đi vào thực chất, Phòng đã hướng dẫn, chỉ đạo các xã quan tâm PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế, tiêu biểu như: xã Chiến Thắng, tháng 11/2017 đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai, Luật Hòa giải cơ sở với 50 đại biểu tham dự. Anh Nông Văn Độ, công chức tư pháp hộ tịch xã cho biết: Ngày Pháp luật là dịp để nâng cao nhận thức và giải đáp thắc mắc về pháp luật cho công dân. Chúng tôi mời cán bộ, công chức, tổ trưởng và các thành viên tổ hòa giải thuộc các thôn dự hội nghị để họ nắm bắt nội dung về tuyên truyền lại cho nhân dân. Đồng thời, xã chú trọng phát tờ rơi, tài liệu và tuyên truyền pháp luật cho công dân đến làm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch như: gửi thư chúc mừng của chủ tịch UBND xã trong đăng ký khai sinh, kết hôn, thư chia buồn trong khai tử…

Nhằm giúp những đối tượng nằm trong diện được trợ giúp pháp lý miễn phí (người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn…), Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  tỉnh (Chi nhánh số 1 tại huyện Hữu Lũng) trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho 35 công dân về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Đất đai. 

Cùng với PBGDPL, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở. Toàn huyện có 212 tổ hòa giải, hơn 1.400 thành viên tại 21/21 xã, thị trấn. Trong năm 2017, các tổ hòa giải đã hòa giải 259 vụ (trong đó, hòa giải thành 155 vụ, 94 vụ không thành và 10 vụ đang trong quá trình giải quyết). Thông qua hòa giải ở cơ sở, nhiều văn bản pháp luật đã được phổ biến đến nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục đẩy mạnh PBGDPL, đặc biệt chú trọng triển khai các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2018 như: Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin… Đồng thời củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn và thôn bản; kiểm tra công tác PBGDPL tại các cơ sở để công dân Chi Lăng “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

DƯƠNG DUYÊN