Thứ ba,  18/05/2021

Triển khai công tác tư pháp năm 2018

LSO-Sáng nay (25/12), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan liên quan của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh và các ngành dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2017, bộ, ngành tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; phản ánh kịp thời, hiệu quả đối với những vấn đề “nóng”, được dư luận đánh giá cao. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng thẩm định, kiểm tra, xử lý VBQPPL được nâng lên rõ rệt. Công tác PBGDPL bước đầu có sự đổi mới. Công tác hành chính tư pháp gắn với triển khai Luật Hộ tịch đạt nhiều kết quả quan trọng. Hợp tác quốc tế về pháp luật tạo được những dấu ấn quan trọng.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2017 đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch, đảm bảo tiến độ và đạt chất lượng các lĩnh vực công tác tư pháp. Một số kết quả nổi bật như: Ban hành Hướng dẫn số 01/HD- UBND ngày 23/01/2017 về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh; tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, hội thảo để triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL được đồng bộ, thống nhất. Chính thức triển khai đồng bộ phần mềm đăng ký hộ tịch từ ngày 1/7/2017 trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai Luật Đấu giá tài sản; ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật Tiếp cận thông tin; kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh …

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành tư pháp trong năm 2017. Về nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch nước yêu cầu: Ngành chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn văn bản cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đảm bảo quyền công dân, quyền con người và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua, tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Cùng với  đó là chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự; tiếp tục phối hợp, tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế, phòng ngừa có hiệu quả các tranh chấp quốc tế, chủ động hợp tác quốc tế về pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

PHÙNG KHIÊM