Thứ ba,  20/04/2021
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Quản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

LSO-Những năm qua, công tác cấp các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép trang bị, sử dụng là một trong nhiệm vụ quan trọng. Với chức năng là cơ quan thường trực, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an tỉnh đã tổ chức, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần phòng, chống các hành vi sai phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Vũ khí quân dụng do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý

Theo đó, việc quản lý, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT luôn đảm bảo chặt chẽ, trang bị đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Công tác tuyên truyền, đăng ký, kiểm tra, bảo quản, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đi vào nền nếp. Thượng tá Hoàng Việt Châu, Trưởng Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ, nhất là bộ phận trực tiếp nắm chắc, thực hiện đúng các quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ, thời hạn; tuyên truyền, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện việc cấp, đổi, cấp lại, sử dụng giấy phép, giấy xác nhận và quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT một cách nghiêm túc.

Trong 5 năm (giai đoạn 2012 – 2017), Phòng CSQLHC về TTXH đã tiếp nhận hàng nghìn lượt cơ quan, tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện các thủ tục có liên quan đến VK, VLN, CCHT. Qua thẩm định các hồ sơ, đơn vị đã  cấp 26 giấy phép mua CCHT, trên 5 nghìn giấy phép sử dụng VK, VLN, CCHT, gần 1.600 giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và 47 giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ, CCHT. Việc giải quyết các thủ tục hành chính, cấp phép được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, theo đúng quy định; đồng thời, rút ngắn được được ½ thời gian trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng với hoạt động cấp các loại giấy phép về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT được chú trọng. Phòng CSQLHC về TTXH đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh tổ chức được 9 lớp huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho 705 học viên, thuộc diện đối tượng được phép trang bị VK, CCHT ngoài lực lượng vũ trang. Ngoài ra, công tác theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên được tổng hợp thông tin; đã tổ chức kiểm tra 435 lượt cơ quan, tổ chức, cá nhân, phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót, lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 45 trường hợp vi phạm với số tiền trên 87 triệu đồng.

Đặc biệt năm 2015, đơn vị đã đề xuất với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 102/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT và tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng kế hoạch số 908/KH-CAT-PC64 về tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với tất cả các cơ quan, tổ chức ngoài lực lượng vũ trang được trang bị VK, VLN, CCHT. Kết quả, đã tiến hành kiểm tra 27/27 cơ quan, tổ chức; 221 ban công an xã, thị trấn, 5 ban bảo vệ dân phố. Qua đó, đưa ra 68 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức khẩn trương khắc phục sai phạm và lập hồ sơ, xử lý vi phạm đối với 1 trường hợp làm mất CCHT.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2017, Phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (giai đoạn 2012 – 2017).

NÔNG ĐÌNH QUANG