Thứ bảy,  17/04/2021

Chủ tịch nước: Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tham gia Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2017, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, năm 2017, toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự và công tác điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền. Toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; chú trọng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát chặt chẽ 100% các quyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, toàn ngành đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra. Tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm thực hiện triệt để các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật; theo sát, nắm chắc tiến độ điều tra, việc lập hồ sơ của Cơ quan điều tra. Toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chuyên đề trả hồ sơ để điều tra bổ sung; VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự nhằm hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”.

Toàn ngành tiếp tục kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm việc đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra có căn cứ, đúng pháp luật. Thông qua rà soát các vụ án tạm đình chỉ toàn quốc trong 3 năm (2014 – 2016) và bảo đảm quản lý chặt chẽ các vụ án, bị can đang tạm đình chỉ, kịp thời yêu cầu phục hồi hoặc đình chỉ theo đúng pháp luật, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Bên cạnh đó, toàn ngành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong giai đoạn xét xử, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong các bản án, quyết định để ban hành kháng nghị khắc phục. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ phát hiện, tiến độ, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chú trọng phát hiện, khởi tố các vụ án tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Năm 2017, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị tăng cường trách nhiệm trong quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm qua việc tạm đình chỉ án hình sự.  Tập trung thanh tra, kiểm tra trong nội bộ ngành, để chấn chỉnh, xử lý nghiêm cá nhân có vi phạm liên quan đến oan, sai, chú trọng kiện toàn đội ngũ công chức; tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, bảo đảm nắm chắc nội dung vụ án, vụ việc, các đề xuất quan điểm giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn…

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, tồn tại của ngành như: một số vụ án trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra chưa tốt; chưa ban hành kịp thời các bản yêu cầu điều tra và theo sát nắm chắc quá trình điều tra, dẫn đến tiến độ, chất lượng giải quyết án chưa đáp ứng yêu cầu; một số trường hợp Viện kiểm sát truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai hình phạt nên phải rút truy tố, tòa án chuyển tội danh khác hoặc tuyên bị cáo không phạm tội…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành KSND đã đạt được trong năm qua.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác của ngành năm 2018, Chủ tịch nước đề nghị ngành KSND tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế. Tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát cần đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn và thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt và các vụ án tạm đình chỉ.

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự. Tăng cường năng lực, bảo đảm Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực sự là công cụ hữu hiệu ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội. 

Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đầy đủ các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy và tội phạm mua bán người.

Mặt khác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành KSND vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như Bác Hồ kính yêu đã dạy. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành phải là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa của công lý.

Chủ tịch nước tin tưởng ngành KSND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2018, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Theo dangcongsan