Thứ năm,  22/04/2021

Tổng kết thi hành Luật Phòng, chống ma túy

LSO-Sáng nay (12/1), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại hội nghị

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 130 nghìn lượt tuyên truyền với hơn 430 nghìn lượt người tham gia, đăng tải trên 45 nghìn chuyên mục, tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh các hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi bổ sung năm 2008) nhất là thực trạng, công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu; hiệu quả công tác điều trị nghiện các dạng chất ma túy bằng thuốc thay thế Methadone.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Luật phòng, chống ma túy, các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy; tích cực phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy; thực hiện chặt chẽ việc rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy; tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; chú trọng điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone; tạo cơ hội việc làm cho các đối tượng sau khi cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập khẩu các tiền chất ma túy, chất gây nghiện; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

NÔNG ĐÌNH QUANG