Thứ năm,  22/04/2021
Sơ kết Nghị định số 80 của Chính phủ:

Tỷ lệ tái phạm tội giảm rõ rệt

LSO-Sáng nay (18/1), UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, giai đoạn 2011 – 2017 trên địa bàn tỉnh; công bố “Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn”. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho Hội đồng quản lý “Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn”

Sau khi Nghị định số 80 của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện. Trong đó tập trung vào công tác tiếp nhận, quản lý, phân công giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú, xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, tỷ lệ tái phạm tội giảm rõ rệt, năm 2016 là 2,6%, năm 2017 là 1,03%.

Hội nghị đã thông qua Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý “Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn”. Đây là quỹ xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận nhằm mục đích hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Các cấp, ngành, các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80 của Chính phủ; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ Quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giao cho Hội đồng Quản lý quỹ triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được học nghề, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

HOÀNG HUẤN