Thứ hai,  28/11/2022

Bộ CHQS tỉnh: Nâng nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ

LSO- Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, làm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ CHQS tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn, gồm 15 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực. Hằng năm, hội đồng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó xác định những nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đúng, đủ theo quy định. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên bán chuyên trách (cấp Bộ CHQS tỉnh gồm 6 đồng chí, cấp cơ sở gồm 17 đồng chí). Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL nhằm phát huy hiệu quả hoạt động PBGDPL của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm nền nếp chế độ giao ban pháp luật ở các cấp để đánh giá kết quả thực hiện PBGDPL, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục triệt để thiếu sót.

Cán bộ, chiến sỹ tìm hiểu thông tin pháp luật ở thư viện Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Hoàng Công Lý, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, Bộ CHQS tỉnh chú trọng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó nêu rõ mục tiêu, trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ chủ trì trong tổ chức thực hiện, coi đây là biện pháp quan trọng trong thực hiện khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Nhờ đó, từ đầu năm 2018 đến nay, trong toàn lực lượng không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật phải xử lý, kỷ luật.

Trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tuyên truyền miệng về công tác giáo dục chính trị, PBGDPL trong lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh được gần 70 buổi, cho hơn 15 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ về các nội dung: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Luật Tiếp cận thông tin… Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức học tập các chuyên đề về: nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của tổ chức phản động Việt Tân chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta; những nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong quân đội; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý bộ đội, ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn trong LLVTQS Quân khu 1.

Cùng với đó, 100%  cơ quan, đơn vị LLVTQS tỉnh đều thực hiện và duy trì tủ sách pháp luật  với nhiều loại sách, báo, văn bản phong phú, đa dạng, phục vụ có hiệu quả cho công tác tìm hiểu, tra cứu pháp luật, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Chiến sỹ Nguyễn Đình Lợi, đội vệ binh, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngoài giờ trực gác, học tập, mỗi khi rảnh rỗi, tôi cùng khác chiến sỹ lại tập trung đến thư viện Bộ CHQS tỉnh, ở đây có đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí để tìm hiểu, nhất là tủ sách pháp luật với trên 400 cuốn. Qua nghiên cứu, học tập, tìm hiểu đã giúp cho các chiến sỹ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tuân thủ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Thông qua tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sỹ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG