Thứ hai,  08/08/2022

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (17/7), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và một số sở, ngành của tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Toàn ngành đã hoàn thành 47/48 nhiệm vụ có thời hạn 6 tháng đầu năm, đạt 97,2%. Một số kết quả nổi bật như: thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nghiêm túc; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng qua, UBND tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mặt công tác tư pháp, quyết định phê duyệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018. Triển khai tốt việc xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, kịp thời triển khai các bộ luật, luật mới ban hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về vướng mắc, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác tư pháp như: xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, công tác lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, nuôi con nuôi.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương trong thời gian tới cần khắc phục khó khăn, đảm bảo chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ đề ra; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng…

DƯƠNG DUYÊN