Chủ nhật,  25/02/2024

Đồn Biên phòng Bình Nghi: Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân biên giới

(LSO) – Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, nắm tình hình địa bàn 2 xã: Đào Viên và Tân Minh, huyện Tràng Định, Đồn Biên phòng Bình Nghi chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Năm 2018, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn tiếp tục duy trì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã trao đổi thông tin, tình hình địa bàn; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ và dân quân tuần tra biên giới khép kín được 16 lần với 144 lượt người tham gia. Trung tá Hoàng Văn Bi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Nghi cho biết: Để làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, cấp ủy, chỉ huy chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật với gần 400 đầu sách; quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì chế độ tiếp nhận thông tin, khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu, nâng cao nhận thức, trình độ, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới. Qua học tập, nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Bình Nghi vận động gia đình chính sách trên địa bàn xã Đào Viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Ngay từ đầu năm, đơn vị tiếp tục tham mưu cho chính quyền 2 xã xây dựng kế hoạch, thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 – 2021”. Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung phong phú, bám sát các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới như: Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ; các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Phòng, chống mua bán người…

Trong 8 tháng đầu năm 2018, đồn phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể 2 xã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phương châm “Gần dân, trọng dân, hiểu dân”, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định,  nghị định, quy chế khu vực biên giới được 28 buổi với 1.820 lượt người nghe. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, 1 thôn và  50 hộ có đất canh tác giáp biên giới ký kết tham gia, phối hợp cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Người dân đã cung cấp cho đồn 65 tin liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các hội, đoàn thể phát tờ rơi tuyên truyền quy định của pháp luật trong khu vực biên giới, tổ chức cho 100% gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép, không buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Qua truyên truyền, PBGDPL của Đồn Biên phòng Bình Nghi, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý đường biên, mốc giới.

NÔNG ĐÌNH QUANG