Thứ tư,  25/05/2022

Mặt trận Tổ quốc với vai trò tuyên truyền an toàn giao thông

(LSO) – Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Bà Vi Thị Thảo, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là khi có Chương trình phối hợp số 04, ngày 23/2/2012 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban ATGT tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, công tác này càng được đẩy mạnh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên và chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố triển khai các hình thức tuyên truyền, lấy đội ngũ cán bộ mặt trận và lãnh đạo các tổ chức thành viên làm nòng cốt trong công tác này.

Kết quả, từ đầu năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức và lồng ghép tổ chức được hơn 1.300 cuộc tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT, thu hút trên 94.000 lượt người nghe. Cùng đó, vận động gần 148.800 hộ gia đình ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT, gắn với bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với cơ quan chức năng phát gần 23.000 tờ rơi; kẻ vẽ được 904 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích có nội dung liên quan.

Đoàn viên thanh niên huyện Bình Gia diễu hành tuyên truyền pháp luật về ATGT trên địa bàn

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến cách ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ và trật tự xã hội, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông do sử dụng các chất kích thích khi lái xe. Mặt khác, tuyên truyền tới người dân về Luật Giao thông đường bộ; vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT; kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định về ATGT…

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ được 126 công trình nhà ở; 288 mái che, mái vẩy; 14 bãi vật liệu; 161 biển quảng cáo và 41 công trình khác vi phạm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với các dự án công trình giao thông; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật về ATGT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bà Hoàng Thị Kim Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật, của phường về đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, đối với 11 tuyến phố văn minh trên địa bàn, cán bộ MTTQ và lực lượng chức năng phường thường xuyên tuyên truyền, góp phần chấn chỉnh, đem lại bộ mặt đô thị văn minh.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; xây dựng các mô hình phù hợp; tiếp tục đưa nội dung bảo đảm ATGT vào tiêu chí xây dựng, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá“, “Khu dân cư văn hoá”…

HOÀNG HUẤN