Thứ bảy,  02/07/2022

Người có uy tín phát huy vai trò trong tuyên truyền pháp luật

(LSO) – Người có uy tín (NCUT) giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm phát huy vai trò của NCUT để vận động các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Để NCUT phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho NCUT trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như trong tháng 9/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho hơn 300 NCUT. Tại các lớp tập huấn, NCUT được trang bị kiến thức về chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; công tác dân tộc và tôn giáo. Qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật cho NCUT, để họ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Giang Văn Lùng (người bên phải) người có uy tín xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tuyên truyền pháp luật cho người dân

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.314 NCUT. Đại đa số NCUT là những già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, cán bộ nghỉ hưu, bí thư chi bộ thôn, chức sắc tôn giáo, đảng viên, người được quần chúng tín nhiệm… Họ đã và đang tích cực vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ không chỉ phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trong các cuộc họp thôn mà còn trực tiếp đến các hộ gia đình vận động thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người dân như: chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo; hôn nhân và gia đình; giao thông đường bộ; phòng chống mua bán, tàng trữ pháo và các vật liệu nổ; phòng chống tệ nạn xã hội… Ông Giang Văn Lùng, NCUT xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc chia sẻ: Được bà con tin tưởng bầu làm Bí thư chi bộ thôn, tôi luôn làm gương, đi đầu trong các hoạt động, thường xuyên tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân trong thôn.

Cùng với đó, NCUT còn phát huy vai trò trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm 2018 đến nay, thông qua việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, NCUT đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 100 nguồn tin có giá trị, góp phần xử lý hàng trăm vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, NCUT còn là thành viên của hơn 2.300 tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh, tham gia giải quyết  mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, bằng cách dùng uy tín, lý lẽ, tình cảm để thuyết phục các bên hòa giải mâu thuẫn, thông qua đó tuyên truyền nhiều văn bản chính sách, pháp luật của nhà nước đến với người dân. Chính vai trò của NCUT đã đóng góp vào kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành công 665/1.064 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,5% (tăng 2,37% so với cùng kỳ).

Ông Triệu Văn Lạng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của NCUT trong công tác tuyên truyền pháp luật nói riêng và công tác dân tộc nói chung; chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có uy tín; tăng cường gặp mặt, biểu dương kịp thời NCUT tiêu biểu trong các phong trào; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để NCUT phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là trung tâm đoàn kết đồng bào, là  cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm xây dựng bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

DƯƠNG DUYÊN

Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2018, có 5 tiêu chí để lựa chọn người có uy tín, gồm: là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

DƯƠNG DUYÊN (tổng hợp)