Thứ bảy,  02/07/2022

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Bình: Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

(LSO) – Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lộc Bình đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật.

Hội viên phụ nữ xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình nghiên cứu tờ rơi tuyên truyền pháp luật

Hội LHPN huyện Lộc Bình có 286 chi hội và trên 13.000 hội viên. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, thời gian qua, hội luôn chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với địa bàn như: xuất nhập cảnh đúng quy định; hôn nhân và gia đình; tranh chấp đất đai; phòng, chống mua bán người, các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; bạo lực gia đình; an toàn giao thông… Các cấp hội tập trung vào công tác tuyên truyền miệng tại các hội nghị, lồng ghép qua sinh hoạt chi hội. Từ đầu năm 2018 đến nay, hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép được hơn 600 cuộc với hơn 16.000 lượt hội viên tham gia.

Trong tuyên truyền, cán bộ hội bám sát đặc điểm, tâm lý, nhận thức của nhân dân và phụ nữ từng dân tộc; nội dung tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dẫn chứng với những việc làm thực tế, giúp cho hội viên dễ nghe, dễ tiếp thu và nhớ lâu. Chị Lăng Thị Hội, thôn Nà U, xã Lợi Bác chia sẻ: Được nghe cán bộ phụ nữ tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; đồng thời được xem những hình ảnh, video về công tác này, từ đó, giúp tôi hiểu rõ tác hại của bạo lực gia đình, tôi tiếp tục tuyên truyền để mọi người cùng nâng cao hiểu biết, không để xảy ra bạo lực gia đình.

Không chỉ tuyên truyền miệng, hội còn nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật bằng hình thức hội thi, diễn đàn, sân khấu hóa. Tiêu biểu như vào tháng 7/2018, Hội LHPN huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức diễn đàn phòng, chống mua bán người tại xã Yên Khoái, thu hút gần 100 hội viên, đoàn viên, học sinh và nhân dân tham gia. Bà Hoàng Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình cho biết: Đây là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật mà chúng tôi đã và đang triển khai. Diễn đàn là cơ hội để hội viên chia sẻ và nâng cao hiểu biết về phòng, chống mua bán người. Đồng thời, qua các tiểu phẩm đã tác động sâu rộng đến nhận thức của cộng đồng, vận động nhân dân chung tay phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

Ngoài ra, hội còn sử dụng hình thức đối thoại trong tuyên truyền chính sách pháp luật. Tham gia đối thoại, hội viên được giải đáp thắc mắc về luật, từ đó, giúp họ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của bản thân. Ví dụ như nhờ các cuộc phối hợp đối thoại về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hội đã vận động được đông đảo hội viên, nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện Lộc Bình đạt gần 95%.

Cán bộ phụ nữ cơ sở vừa đóng vai trò là tuyên truyền viên pháp luật, vừa là hòa giải viên, tham gia vào các tổ hòa giải tại cơ sở. Từ đầu năm 2018 đến nay, cán bộ phụ nữ cơ sở đã phối hợp với các tổ hòa giải, tiến hành hòa giải thành công 74/128 vụ việc, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và hôn nhân – gia đình. Thông qua hoạt động hòa giải, cán bộ phụ nữ tuyên truyền nhiều văn bản pháp luật đến hội viên và nhân dân như: Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em…

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, con em hội viên, phụ nữ vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội đã giảm. Chị em ngày càng tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa. Hằng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa trên 75%,  22/29 cơ sở hội đạt vững mạnh.

DƯƠNG DUYÊN