Ngày 11/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn án lệ đã họp để thảo luận và cho ý kiến đối với 23 bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Từ ngày 05/3/2018 đến ngày 30/9/2018, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được 23 bản án, quyết định giám đốc thẩm do Vụ Giám đốc kiểm tra III và một số Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề xuất; 20 bản án, quyết định giám đốc thẩm do các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học đề xuất; chủ động nghiên cứu, rà soát khoảng gần 1.000 quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Trên cơ sở kết quả rà soát, tiếp nhận các đề xuất nêu trên và ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo về án lệ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17/9/2018, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã xây dựng, lựa chọn 23 dự thảo án lệ. Các bản án, quyết định giám đốc thẩm đề xuất lựa chọn phát triển thành án lệ đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn án lệ quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp.

 

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ đã góp ý chi tiết, có giá trị khoa học và thực tiễn về từng dự thảo án lệ; trong đó, tập trung thảo luận về một số dự thảo án lệ còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là các dự thảo án lệ liên quan đến vấn đề tranh chấp hợp đồng bảo hiểm (các dự thảo án lệ số 13 đến 17), dự thảo án lệ số 18: về Quyết định Giám đốc thẩm số 27/2015/DS-GDT ngày 16/10/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất”,….

Trên cơ sở thảo luận, trao đổi, Hội đồng tư vấn án lệ đã nhất trí lựa chọn 18 dự thảo án lệ (các dự thảo án lệ số 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22) để phát triển thành án lệ.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, những bản án, quyết định khi được lựa chọn phát triển thành án lệ phải thực sự có chất lượng, bảo đảm có tính thực tiễn cao, bao hàm được các sự kiện pháp lý diễn ra trong xã hội, giúp cho các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử có thể nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động tố tụng. Chánh án Nguyễn Hoà Bình ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực của các thành viên Hội đồng đối với các dự thảo án lệ, để lựa chọn các dự thảo án lệ có đủ điều kiện trình Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xem xét thông qua và công bố trong thời gian tới./.