Cùng dự có: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; ông Jean – Paul Decorp, Chủ tịch danh dự Liên minh công chứng Quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa
chúc mừng Hiệp hội công chứng viên Việt Nam thành lập. 

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, là những văn kiện quan trọng tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển của công chứng Việt Nam, xác định những nguyên tắc hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hiệp hội phù hợp với tính chất là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tự quản.

Với tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, Đại hội đã bầu ra các đại biểu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, tâm huyết tham gia các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, bao gồm 69 Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, 11 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội công chứng viên. Trong đó, bầu ông Tuấn Đạo Thanh, Hội công chứng viên thành phố Hà nội là Chủ tịch Hiệp hội.

Tại Đại hội, đại diện Hội công chứng viên thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao tư cách thành viên thứ  84 của Liên minh công chứng quốc tế cho lãnh đạo Hiệp hội công chứng viên Việt Nam mới được bầu.

Công chứng viên phải thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc hôm nay là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của công chứng Việt Nam trên chặng đường hình thành và phát triển sau hơn 30 năm, đặc biệt từ năm 2006, Quốc hội thông qua Luật công chứng, hệ thống tổ chức công chứng được củng cố, kiện toàn, đội ngũ công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng đã liên tục phát triển, hoạt động công chứng đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận những cố gắng của Bộ Tư pháp, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội đúng theo quy định của Luật công chứng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu các công chứng viên cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bên khi tham gia giao dịch, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp để công chứng viên thực sự là những “thẩm phán phòng ngừa”, người gác cổng cho các hợp đồng, giao dịch. Muốn vậy, bản thân mỗi công chứng viên cần ý thức và hành động nỗ lực hết mình để không ngừng học hỏi, trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của mình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Chúc mừng Đại hội đã lựa chọn bầu ra được những công chứng viên xứng đáng tham gia ban lãnh đạo Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Phó Thủ tướng mong rằng mỗi thành viên trong ban lãnh đạo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam cần phát huy tính nêu gương, đoàn kết, nhất trí cùng chung tay xây dựng Hiệp hội thực sự là tổ chức xã hội – nghề nghiệp đáng tin cậy, ngày càng lớn mạnh, quy tụ đông đảo đội ngũ công chứng viên trên cả nước, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Để làm tốt vai trò của mình, Hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các hoạt động: từ công tác ổn định tổ chức, trình phê duyệt Điều lệ, kế hoạch hoạt động cụ thể v.v… phấn đấu xây dựng Hiệp hội trở thành “ngôi nhà chung” của giới công chứng viên ngay từ thời gian đầu thành lập.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Để ngôi nhà chung của công chứng Việt Nam thật sự bền vững và phát triển như Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu thì vai trò, trách nhiệm của ban lãnh đạo Hiệp hội và cá nhân các công chứng viên, các Hội công chứng viên cần được phát huy.

“Tôi hy vọng rằng Hiệp hội công chứng viên Việt Nam sẽ góp phần kiện toàn, củng cố và phát triển các Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước; tham gia tích cực vào các hoạt động giúp cho các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý tổ chức và hoạt động công chứng, thực hiện tốt chức năng làm đầu mối thống nhất đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên; tăng cường trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với công chứng các nước trong khu vực và trên thế giới”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi thẩm quyền tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Hiệp hội triển khai hoạt động, khắc phục những khó khăn trong buổi đầu mới thành lập cũng như trong thời gian tiếp theo./.