Thứ hai,  23/05/2022

Yên Khoái: Đưa pháp luật đến người dân

(LSO) – Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình tích cực triển khai. Qua đó, tạo  sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Lành Thị Bích Ngọc, Công chức Tư pháp xã Yên Khoái cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền thông qua buổi họp thôn, bản…

Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên như: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên… thường xuyên phối hợp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Kết quả, trong năm 2018, toàn xã đã tổ chức được 30 cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 1.000 lượt người dân tham dự, tổ chức được 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 140 lượt người tham gia. Từ đầu năm 2019 đến nay, xã tổ chức được 2 cuộc tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật về biên giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma túy, pháo…

Cán bộ Tư pháp xã Yên Khoái tuyên truyền pháp luật cho nhân dân

Qua tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Bà Lèo Thị Chuyển, thôn Chi Ma, xã Yên Khoái cho biết: Tham dự những buổi tuyên truyền, tôi và bà con trong thôn đã hiểu và nâng cao nhận thức của mình trong việc chấp hành pháp luật. Nhân dân trong thôn nghiêm túc chấp hành Luật Biên giới quốc gia và quy chế khu vực biên giới khi qua lại các bản giáp biên của Trung Quốc để thăm thân, trao đổi hàng hóa và học tập kinh nghiệm sản xuất.

Thêm vào đó, việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện tại, xã có 2 tủ sách pháp luật đặt tại nhà văn hóa xã, mỗi tủ sách có từ 100 đến 500 đầu sách, báo, tạp chí, được bổ sung, cập nhật thường xuyên, phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ và nhân dân.

Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở cũng phát huy được hiệu quả tích cực. Xã đã thành lập được 8 tổ hòa giải tại 8 thôn, bản với trên 60 hòa giải viên. Các vụ việc phần lớn được hòa giải ở khu dân cư. Từ năm 2018 đến nay, địa bàn có 35/37 vụ, mâu thuẫn được hòa giải thành công ở thôn bản, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhờ xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm qua các năm. Năm 2018, trên địa bàn xảy ra 3 vụ vi phạm pháp luật, giảm 2 vụ so với năm 2017.

HOÀNG HUẤN