Thứ ba,  24/05/2022

Thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyếtthành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Nghị quyết, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Trưởng ban.

3 Phó Trưởng ban gồm: Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Đặng Xuân Phương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Các Ủy viên Ban soạn thảo gồm: Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; ông Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách; ông Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh; ông Bùi Ngọc Chương, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội; ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện; ông Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ban soạn thảo còn có ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XII; ông Phan Trung Lý, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIII.

Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo làm việc theo chế độ tập thể và thực hiện theo Quy chế hoạt động do mình ban hành.

Trưởng Ban soạn thảo thành lập Tổ biên tập để giúp việc chuẩn bị dự án Luật.

Ban soạn thảo được sử dụng con dấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình hoạt động.

Ban soạn thảo chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động của Ban soạn thảo.

Theo Chinhphu