Thứ năm,  05/08/2021

Bộ Công an chính thức mở chuyên mục “Cảnh báo tội phạm”

Từ ngày 1-11-2019, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an chính thức mở Chuyên mục “Cảnh báo tội phạm” nhằm giúp quần chúng nhân dân nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và có biện pháp phòng ngừa.

Bộ Công an chính thức mở chuyên mục “Cảnh báo tội phạm”

Giao diện chuyên mục Cảnh báo tội phạm trên Cổng Thông tin của Bộ Công an.

Thời gian qua, trước tình hình tội phạm đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm. Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng đã đánh vào sự thiếu hiểu biết về pháp luật và sự mất cảnh giác của nhân dân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và xâm hại sức khỏe… gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Vì vậy, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong quần chúng nhân dân, giúp người dân dễ dàng nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới xuất hiện, Bộ Công an chính thức mở Chuyên mục “Cảnh báo tội phạm” từ ngày từ ngày 1-11-2019 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ: http://mps.gov.vn/canh-bao/canh-bao-toi-pham.html

Chuyên mục “Cảnh báo tội phạm” gồm các bài viết, hình ảnh, video clip… có nội dung thông báo, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; trong đó, tập trung vào các âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới xuất hiện, để các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân có các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của mình.

Theo Nhandan