Thứ ba,  17/05/2022

Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổng kết công tác năm 2019

LSO-Sáng nay (2/1), Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2019, hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại nhiều kết quả tích cực với hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại địa phương.

Cụ thể, thông qua tuyên truyền miệng đã tuyên truyền được gần 36.000 cuộc, cho trên 2.600.000 lượt người nghe; Thông qua sinh hoạt “Ngày pháp luật”, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 640 hội nghị, buổi tọa đàm, thu hút 5.600 lượt người nghe; biên soạn, phát hành và cấp phát được trên 1,1 triệu văn bản, tài liệu tuyên truyền.

Các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức được 44 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút trên 14.000 lượt người tham gia. Trong năm 2019, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành công 1.675 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,3%.

Báo cáo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế như: công tác triển khai các quy định tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật còn chậm; trình độ và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; thiếu kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã thảo luận, làm rõ một số nội dung thực hiện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 như: cần đổi mới cách tuyên truyền và phạm vi tuyên truyền tại thôn bản; bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng tuyên truyền của các trung tâm học tập cộng đồng…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt được năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành cần hoàn thiện kế hoạch hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; triển khai đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Hội đồng Trung ương, trong đó cần chọn các nội dung có trọng tâm, trọng điểm như chính sách mới của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu kiện, phòng chống tham nhũng.

Cùng đó, tăng cường vai trò hội đồng tại các huyện; đổi mới công tác kiểm tra của hội đồng; các thành viên hội đồng cần thực hiện tốt công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và những năm tiếp theo.

HOÀNG TÙNG