Chủ nhật,  01/08/2021

Sở Tư pháp biểu dương 3 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

LSO-Sáng nay (26/6), Sở Tư pháp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020; sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020.


Giám đốc Sở Tư pháp (bên phải) tặng giấy khen cho tập thể điển hình
tiên tiến xuất sắc trong công tác tư pháp giai đoạn 2015 – 2020

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Sở Tư pháp đã kịp thời ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, các lĩnh vực công tác tư pháp đều được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tiêu biểu như: Sở thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đạt 100%, của UBND tỉnh đạt trên 90%; tổ chức trên 120 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp cho trên 20 nghìn lượt người nghe; tiếp nhận và cập nhật trên 50.000 thông tin lý lịch tư pháp, 100% thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp trên 6.500 phiếu lý lịch tư pháp…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt, đạt được những kết quả cụ thể như: thẩm định 32 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 29/29 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; tổ chức 1 hội nghị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 1 hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 120 đại biểu tham dự; trợ giúp pháp lý được 239 vụ việc…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tập trung vào các nội dung: nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phấn đấu 70% số xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, 5 năm thực hiện Luật Công chứng…

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác tư pháp giai đoạn 2015 – 2020; 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

DƯƠNG DUYÊN- THU DIỄM