Thứ bảy,  19/06/2021

Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ở thành phố Lạng Sơn: Tăng cường tuyên truyền, xử lý quyết liệt

(LSO) – Vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa quyết liệt trong xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), đó là biện pháp mà UBND thành phố Lạng Sơn triển khai trong thời gian qua để nâng cao chất lượng công tác thi hành Luật XLVPHC trên địa bàn. (Luật XLVPHC được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013).

Với đặc điểm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, dân cư đông đúc, do đó tại thành phố Lạng Sơn dễ phát sinh vi phạm hành chính (VPHC). Trong đó, chủ yếu là vi phạm trong hoạt động xây dựng, đất đai, an ninh trật tự, giao thông đường bộ, hoạt động thương mại…

Ông Vi Văn Ba, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố cho biết: Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên địa bàn, cũng như triển khai thi hành Luật XLVPHC một cách đồng bộ, thống nhất, phòng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch quản lý nhà nước về XLVPHC, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Luật XLVPHC, các văn bản pháp luật có liên quan. Nhờ đó, công tác này trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, lập biên bản và ra quyết định XLVPHC đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước liên quan đến XLVPHC.

Các đại biểu phường Vĩnh Trại dự hội nghị tuyên truyền Nghị định 139 ngày 27/11/2017 của Chính phủ

Công tác tuyên truyền Luật XLVPHC được UBND thành phố, các xã, phường thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ, hội; qua loa truyền thanh… Từ năm 2019 đến nay, UBND, các phòng, ban, đoàn thể thành phố; UBND xã, phường trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về Luật XLVPHC được hơn 680 cuộc với trên 74 nghìn lượt người nghe.

Đặc biệt, trong tháng 6/2020 vừa qua, UBND thành phố đã tổ chức được 8 hội nghị tuyên truyền chuyên sâu về Luật XLVPHC tại 8 phường, xã trên địa bàn về chuyên đề Nghị định 139 ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; kỹ năng nghiệp vụ XLVPHC cho hơn 560 đại biểu.

Ông Trần Văn Phú, phường Vĩnh Trại cho biết: Qua tham gia hội nghị tập huấn chúng tôi được nâng cao hiểu biết về Luật XLVPHC, các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là việc XLVPHC trong lĩnh vực xây dựng. Từ đó, gia đình thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tuyên truyền cho Nhân dân cùng thực hiện.

Cùng với công tác tuyên truyền, hằng năm, UBND thành phố Lạng Sơn đều ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban; UBND phường, xã triển khai thực hiện công tác XLVPHC đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định XLVPHC, bảo đảm các quyết định XLVPHC được thực hiện nghiêm túc, nhất là các biện pháp khắc phục hậu quả. Nhờ đó, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng theo quy định. Kết quả, từ năm 2019 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 367 quyết định xử phạt VPHC với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. UBND các phường, xã đã ban hành 462 quyết định xử phạt VPHC về các lĩnh vực  đất đai, xây dựng, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…

Phường Chi Lăng là đơn vị thực hiện tốt công tác XLVPHC. Chị Hoàng Thị Thời, Cán bộ tư pháp – hộ tịch phường cho biết: Để làm tốt công tác này, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo UBND phường tăng cường  tuyên truyền Luật XLVPHC, nâng cao hiệu quả phối hợp trong XLVPHC. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát vướng mắc, bất cập từ thực tiễn áp dụng luật để báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, linh hoạt trong áp dụng biện pháp XLVPHC. Đơn cử như trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, phường đã XLVPHC 2 cá nhân có hành vi phá hủy biển hiệu của cơ quan, tổ chức với số tiền 1,7 triệu đồng/người.

Bằng các biện pháp thiết thực, đồng bộ, công tác thi hành Luật XLVPHC trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh; các tổ chức, cá nhân cơ bản chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt. Thời gian tới, UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn về Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

DƯƠNG DUYÊN