Thứ ba,  06/06/2023

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra

LSO-Sáng nay (22/7), Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và đại diện lãnh đạo, cán bộ thanh tra các cơ quan, đơn vị, sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ngành thanh tra triển khai và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác.

Cụ thể: toàn ngành đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.149 tỷ đồng, 3.432 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.225 tỷ đồng.

Tại Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh đã triển khai 35 cuộc thanh tra đối với 64 đơn vị, kết thúc 15/35 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đồng thời triển khai 89 cuộc thanh tra chuyên ngành, kết thúc 55/89 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 135 triệu đồng; kiến nghị và thu hồi số tiền sai phạm 135 triệu đồng; ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 tổ chức và 286 cá nhân, thu nộp ngân sách số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn  570 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân một số khó khăn, vướng mắc, bàn giải pháp tháo gỡ và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận những nỗ lực, kết quả của ngành thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí yêu cầu Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung: tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…; thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng…

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

NGỌC HIẾU