Thứ tư,  26/01/2022

Triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

LSO-Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, một số sở, ngành tỉnh, Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch triển khai thi hành luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Luật sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015, với những nội dung mới cơ bản như: tiếp tục khẳng định, quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; làm rõ quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ về những quy định mới của luật; vướng mắc, khó khăn trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL; cách thức tổ chức thực hiện, triển khai luật; cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong thi hành luật. Đồng thời các đại biểu đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, triển khai thi hành luật đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị thời gian tới, HĐND, UBND, sở tư pháp các địa phương kịp thời tổ chức triển khai, thi hành luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành các VBQPPL để phù hợp luật; quan tâm, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế…Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để bộ có phương án giải quyết trong thời gian tới.

DƯƠNG DUYÊN