Thứ bảy,  19/06/2021

Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cao Lộc: Nhiều giải pháp trong thi hành án

– Là địa bàn có số lượng vụ việc phải thi hành án (THA) lớn, tăng dần qua các năm, trong đó đa phần là các vụ việc phức tạp, số tiền phải THA nhiều, Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Cao Lộc đã và đang nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong ngành THA của tỉnh.

Huyện Cao Lộc là khu vực cửa ngõ giao thương buôn bán giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong những năm qua, do tác động của cơ chế thị trường, quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện không tránh khỏi phát sinh các tranh chấp trong xã hội, dẫn tới số lượng vụ việc THA có xu hướng tăng dần qua các năm (mỗi năm tăng 3-5 việc), nổi bật là các vụ việc dân sự, đất đai, hôn nhân, thương mại….

Các chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cao Lộc trao đổi phương án giải quyết vụ việc

Ông Phùng Xuân Bắc, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cao Lộc cho biết: Chi cục THADS huyện Cao Lộc hiện có 12 cán bộ, công chức, trong đó có 3 chấp hành viên (CHV). Hằng năm, số việc cần phải thi hành trên địa bàn huyện rất lớn, xếp thứ hai so với các đơn vị trên địa bàn tỉnh (chỉ sau thành phố Lạng Sơn). Với áp lực công việc lớn, chúng tôi đã chỉ đạo các CHV, thư ký THA bên cạnh phương châm “không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đương đầu”, cần đặc biệt chú trọng việc nhận định, lựa chọn phương án giải quyết vụ việc ngay khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, bản án. Trong quá trình giải quyết công việc, định kỳ hằng tuần, các CHV phải báo cáo tiến độ cho lãnh đạo chi cục, trường hợp có khó khăn phát sinh đột xuất, CHV sẽ báo cáo ngay để lãnh đạo chi cục kịp thời nắm bắt và định hướng xử lý sao cho việc THA được thực hiện đúng, hiệu quả và không tồn đọng.

Sau khi lựa chọn được phương án giải quyết từng vụ việc, các CHV sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết, căn cứ vào thực tế từng vụ việc để linh hoạt sử dụng một hoặc nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên công tác vận động, thuyết phục THA, hạn chế tối đa phương án cưỡng chế. Đối với trường hợp đã nhiều lần vận động, thuyết phục mà đương sự có biểu hiện chây ì, không hợp tác và tìm cách trì hoãn việc THA thì đơn vị kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế; các trường hợp phức tạp, vượt quá khả năng giải quyết của đơn vị thì lãnh đạo chi cục xin ý kiến chỉ đạo từ Trưởng Ban chỉ đao THADS huyện. Năm 2020 vừa qua, đơn vị đã áp dụng biện pháp cưỡng chế 18 vụ việc, tuy nhiên, trên thực tế chỉ tổ chức cưỡng chế 17 vụ việc do một trường hợp sau khi có quyết định cưỡng chế đã tự nguyện THA; ngoài ra, chỉ có 5 vụ việc đặc biệt phức tạp mà lãnh đạo chi cục phải báo cáo, tham mưu trực tiếp với đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện để giải quyết.

Ông Đỗ Xuân Hải, CHV Chi cục THADS huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2020, tôi được giao giải quyết 212 việc, tương ứng với số tiền 23.505.190 nghìn đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận, tìm hiểu các văn bản, luật có liên quan, đến cơ sở để nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của đương sự thông qua chính quyền địa phương, hàng xóm của người phải THA, từ đó xây dựng kế hoạch giải quyết. Ngoài ra, tôi thường xuyên tự rèn luyện kỹ năng, vận động, thuyết phục đương sự THA và tùy theo tình hình từng vụ việc để linh hoạt sử dụng giải pháp hợp lý. Năm 2020, đối với số việc và tiền có điều kiện thi hành, tôi đã thực hiện đạt tỷ lệ 99,3% về việc và 99,84% về tiền, vượt chỉ tiêu được giao và không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với trường hợp nào.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ của đội ngũ lãnh đạo cùng kinh nghiệm và sự linh hoạt trong việc lựa chọn phương án giải quyết vụ việc của mỗi CHV, năm 2020, đơn vị đã giải quyết xong về việc: 569/590 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 96,4%, vượt 15,4% so với chỉ tiêu cục giao; về tiền: thi hành xong 10.954.588 nghìn đồng/ 12.441.765 nghìn đồng, đạt 88,2%, vượt 49,7% chỉ tiêu cục giao.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phạm Văn Dũng cho biết: Chi cục THADS huyện Cao Lộc là một trong những đơn vị tiêu biểu và nổi bật trong công tác giải quyết án với tỷ lệ giải quyết án luôn nằm trong nhóm đầu. Với số lượng công việc lớn, đơn vị đã có sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương án, giải pháp hợp lý, qua đó, các vụ việc được xử lý dứt điểm, hiệu quả và đúng quy định. 100% các bản án, quyết định do Tòa án Nhân dân huyện Cao Lộc bàn giao và địa phương khác ủy thác đến đều được đơn vị ra quyết định thụ lý giải quyết đảm bảo đúng thời gian theo quy định của pháp luật, không có khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 1/10/2020 – 31/3/2021), Chi cục THADS huyện Cao Lộc là đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao nhất trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ giải quyết xong đạt 64,5% về việc; 71,89% về tiền, được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HOÀNG NHƯ