Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trình bày, số lượng điều luật được sửa đổi, bổ sung lần này là 94 điều trên tổng số 222 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành (chiếm 42%). Do đó, Chính phủ đề nghị đổi tên thành dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi).

Cân nhắc đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cho ý kiến về vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng không nên đổi tên dự án, vì đổi tên dự án gắn liền với việc thay đổi phạm vi của dự án thành sửa đổi toàn diện luật. Như vậy sẽ phải đánh giá tác động rất kỹ, rà soát toàn bộ các quy định hiện hành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản có liên quan; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về quy trình, thủ tục.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ việc đổi tên dự án dẫn tới sửa đổi toàn diện luật. Quốc hội sẵn sàng chấp nhận sửa đổi toàn diện nếu cần thiết. Khi đó, hồ sơ dự án sẽ được trả lại để thực hiện lại theo đúng quy trình.