Thứ sáu,  24/03/2023

Lá cờ đầu trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

– “Những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Hữu Lũng luôn là đơn vị dẫn đầu toàn ngành kiểm sát Lạng Sơn trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”- bà Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết.

Năm 2021, các lĩnh vực công tác của Viện KSND Hữu Lũng đều đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đơn vị đã chủ động ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh đạt tỷ lệ 126,9% đối với các tố giác, tin báo về tội phạm. Tỷ lệ ban hành yêu cầu điều tra đạt 120,7%. Số người bị bắt, tạm giữ chuyển xử lý khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%, không có trường hợp cơ quan điều tra, Viện KSND đình chỉ vì không phạm tội… Với những kết quả đạt được, năm 2021 Viện KSND huyện Hữu Lũng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được được giao, vinh dự được Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND.

Kiểm sát viên Viện KSND huyện Hữu Lũng trao đổi nghiệp vụ với cán bộ điều tra Công an huyện

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện trưởng Viện KSND huyện cho biết: Trong năm 2021, Viện KSND huyện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thường xuyên nắm bắt chặt chẽ tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chính trị ở địa phương. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra; tăng cường cải cách tư pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn.

Xác định công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hành quyền công tố, đơn vị thường xuyên phối hợp cơ quan điều tra, UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Các kiểm sát viên thường xuyên theo dõi nguồn tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm. Kết quả, năm 2021, Viện KSND huyện đã thụ lý 88 tin, xử lý 81 tin, đạt 92,05%.

Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử vụ án hình sự, năm 2021, đơn vị tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với Tòa án Nhân dân (TAND), Công an huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời trao đổi, phối hợp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự cũng như kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự. Cùng với đó, VSKND huyện đã phối hợp với TAND huyện xác định các vụ án trọng điểm để tổ chức xét xử lưu động. Trong năm 2021, đơn vị đã kiểm sát 100% bản án, quyết định hình sự, dân sự của TAND chuyển đến, phối hợp với tòa lựa chọn 6 vụ án để xét xử lưu động nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm đến nhân dân trên địa bàn.

Mặt khác, đơn vị đã thực hiện phần mềm sổ thu lý điện tử án hình sự, cử cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm để cập nhật, thực hiện có hiệu quả việc quản lý khai thác sử dụng phần mềm, quản lý tài khoản người dùng được cấp với tỷ lệ cập nhật đạt 100% ở các giai đoạn. Nhờ đó, việc lập lịch làm việc được thực hiện nghiêm túc đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của từng cán bộ, kiểm sát viên.

Hướng tới mục tiêu xây dựng được đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đơn vị đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ và mới tuyển dụng, chưa có nhiều kinh nghiệm. Ngoài cử cán bộ tham gia tập huấn do Viện KSND tối cao tổ chức, trong năm 2021, đơn vị đã tổ chức 3 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tổ chức 21 vụ án xét xử rút kinh nghiệm cho cán bộ, kiểm sát viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Chị Trần Thị Kim Huyền, Kiểm sát viên Viện KDND Hữu Lũng cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đã chủ động xây dựng cho mình kế hoạch làm việc và sinh hoạt khoa học, tự trau dồi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với mỗi nhiệm vụ, tôi đều đặt tâm huyết, trách nhiệm để có được hiệu quả cao nhất. Trung bình mỗi năm, tôi tiếp 15 lượt công dân, giải quyết 43 đơn, đạt 100%, chỉ tiêu được giao.

Năm 2022, Viện KSND Hữu Lũng đề ra một số mục tiêu như: phấn đấu tỷ lệ kiểm sát án truy tố đạt trên 95%, trong đó, 100% bản án đúng tội danh, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự đạt 100%; bắt, tạm giữ chuyển xử lý án hình sự đạt 100%… Tiếp tục phát huy kết quả, cách làm của năm 2021 và thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, tin tưởng rằng, đơn vị sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong ngành KSND tỉnh.

NGỌC HIẾU