Thứ bảy,  02/07/2022

Tổng kết chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

– Sáng nay (8/4), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục PCTN, Thanh tra Chính phủ; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Việc thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, cơ bản đạt được mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Trong giai đoạn 2010 – 2020, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát 1.546 thủ tục hành chính (TTHC), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 582 TTHC. Toàn tỉnh đã triển khai 1.950 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực (trong đó có 155 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN) theo kế hoạch được phê duyệt thanh tra phát hiện sai phạm đã kiến nghị thu hồi hơn 55 tỷ đồng, đã thu hồi được số tiền hơn 43 tỷ đồng thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp nhận 71 đơn tố cáo, phản ánh có nội dung liên quan đến tham nhũng; phát hiện, chuyển cơ quan điều tra đối với 3 vụ việc tham nhũng…

Trong chương trình, các đại biểu đã phát biểu tham luận về công tác PCTN trên một số lĩnh vực, cụ thể như: Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; cải cách hành chính và một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng; PCTN trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định trong nội bộ, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả hành vi “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí; thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Cùng với đó, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch công tác cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy định về khuyến khích, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

ĐÌNH QUANG – NGỌC HIẾU