Thứ ba,  05/12/2023

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc tại Liên Hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2020

LSO-Từ năm 2008 đến nay, Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn là một trong những hoạt động thường niên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Khu Du lịch Quốc gia Mẫu Sơn. Năm nay, Liên hoan du lịch Mẫu Sơn diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9/7/2020. Ngay từ sáng ngày 4/7/2020, tại Khu Du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, hàng nghìn đại biểu trung ương, địa phương, nhân dân trên địa bàn tỉnh và du khách thập phương đến tham gia liên hoan với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc.

TUYẾT MAI