Thứ năm,  20/01/2022

Hối hả thu xuân, làm mùa

– Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 45.000 ha, trong đó, cơ cấu cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, lạc, thạch đen… Thời điểm này, bà con nông dân toàn tỉnh đang khân trương thu hoạch các loại cây trồng và làm đất để gieo cấy vụ mùa. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 15.443 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 51,55 tạ/ha (bằng 100,04% so với cùng kỳ năm trước); ngô xuân thu hoạch đạt 13.770 ha, năng suất ước đạt 51,54 tạ/ha (bằng 100,19% so với cùng kỳ năm trước)…

Để đảm bảo gieo trồng vụ mùa đúng khung thời vụ, người dân thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó. Dự kiến, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 46.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, cơ cấu cây trồng chủ yếu là lúa (32.800 ha), ngô (5.300 ha), rau các loại (2.100 ha), lạc (1.500 ha), khoai lang (1.500 ha)… Một số huyện làm mùa sớm như: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tràng Định… Hiện nay, người dân đang làm đất và đã cấy được 15.361 ha, bằng 46,8% so với kế hoạch. Dự kiến sau cấy lúa, người dân tiếp tục chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.

HỒ DUNG – NGUYỄN PHÚC